Edukacja kulturowa i czytelniczo-medialna dotycząca kultury warszawskiej- literackiej, architektonicznej i społecznej jest integralną częścią projektu WIE „Budowniczowie Warszawy”.
W trakcie pozalekcyjnych warsztatów kulturowo-fotograficznych młodzież ZSG (uczestnicząca w projekcie) stworzyła wielobarwny, mozaikowy portret miasta-ludzi, codziennego rytmu ulic oraz prostych doznań, typowych dla kultury warszawskiej.
Do realizacji projektu uczniowie wykorzystują własne badania, lektury projektowe oraz analizę dokumentów w bibliotekach miejskich oraz program Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Dokument ten został wynegocjowany przez stronę społeczną, władze stolicy i środowiska twórcze.
Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Dokument ten został wynegocjowany przez stronę społeczną, władze stolicy i środowiska twórcze.
Poniższe zdjęcia ukazują metropolitalną złożoność .Z jednej strony stolica przyciąga artystów i uwagę całego środowiska kulturalnego, a jej otwartość i dynamika kreują unikalny w skali Polski i Europy obieg, a z drugiej strony ta złożoność bardzo komplikuje możliwości wpływania na kształt środowiska kultury, bowiem masowość i powszechność wzorców czasami są bardziej zakorzenione w tradycji niż dostęp do kultury wysokiej. Dlatego należy próbować różnorodnych i innowacyjnych instrumentów oddziaływania na kulturę, czego przykładem jest model czynnego uczestnictwa uczniów w różnorodnych eventach Warszawy.

Serdecznie dziękujemy studentom Uniwersytetu Warszawskiego za pomoc w "ujęciach" tętna miasta.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły