ZSG zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie specjalistycznych zajęć z zakresu przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi, uzależnieniom behawioralnym i od substancji psychoaktywnych oraz ochrony zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa w obszarze nowych technologii.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły