ZSG jedyną nagrodzoną wyróżnieniem szkołą w Warszawie! 

8 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyła się uroczysta III Gala Finałowa konkursu Szkoła zawodowa najwyższej jakości. Dyrektor Marzena Cieślak odebrała nagrodę oraz wyróżnienie za najciekawszy i spektakularny projekt edukacji zawodowo-kulturowej  w Warszawie.

Nasza Szkoła uzyskała bowiem zaszczytne wyróżnienie za praktykę Obiady Czwartkowe – tradycja i nowoczesność w nauczaniu  przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie okazał się innowacyjną i wielozadaniową szkołą stosującą nowoczesne metody edukacyjne w holistycznym, zintegrowanym nauczaniu międzyprzedmiotowym.

Odsłony: 1714

Sukces Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego - jesteśmy ponownie „ZŁOTĄ SZKOŁĄ”- uzyskaliśmy I miejsce w Warszawie !

Znak jakości szkoły 2018 należy do nas! Przypinamy sobie ZŁOTĄ TARCZĘ! 

Zajęliśmy 1.miejsce w Warszawie jako TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE!

Dla najlepszych polskich liceów i techników zostały wprowadzone specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne o kształcie szkolnych tarcz, będące potwierdzeniem wysokiej jakości pracy tych szkół. Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. 

Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.  

Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zasadami  NASZA SZKOŁA JEST ZŁOTA i  mamy prawo używać w 2018 roku tytułu honorowego „Złotej Szkoły 2018”  i związanego z tym graficznego znaku jakości. Poniżej informacja Fundacji:

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 1 w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Czytaj więcej na stronie Perspektyw

Odsłony: 3887

2016 - tytuł „Złotej szkoły” w rankingu czasopisma Perspektywy - pierwsze miejsce w Warszawie wśród techników o profilu gastronomiczno - hotelarskim i czwarte w grupie wszystkich techników warszawskich.
2016 - tytuł „Szkoły Sukcesu” w rankingu 25-lecia Edukacji Samorządowej - najważniejszymi kryteriami były: wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, współpraca z uczelniami i pracodawcami, sukcesy w konkursach oraz poziom bazy dydaktycznej.
Możemy pochwalić się najlepszymi w Warszawie i województwie mazowieckim wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz wynikami egzaminów maturalnych, które wyróżniają naszą placówkę wśród warszawskich szkół zawodowych.
Nasi uczniowie są laureatami i finalistami olimpiad i konkursów, w których uczestniczą od lat, takich jak: Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Kawy, Olimpiada Smaku, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości i Regionie, Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni środowisku”. Zajmują także czołowe miejsca w wielu konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych.

Odsłony: 4593

2017- Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”  dla ZSG – polski medal honorowy przyznawany przez marszałka województwa mazowieckiego za przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza;
2017- Dyrektor Naczelna ZSG otrzymała medal im. Krystyny Krahelskiej nadawany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.Odznaką Honorową im. Krystyny Krahelskiej – Pamięci Powstania Warszawskiego nagradzane są działania na rzecz zachowania pamięci o uczestnikach Powstania Warszawskiego. 

2017 - Certyfikat Rzecznika Praw Dziecka;
2016 - tytuł „Szkoły Sukcesu” w rankingu 25-lecia Edukacji Samorządowej;
2016 - tytuł „Złotej szkoły” w rankingu czasopisma Perspektywy - pierwsze miejsce w Warszawie wśród techników o profilu gastronomiczno-hotelarskim i czwarte w grupie wszystkich techników warszawskich;
2016 - Super Wena Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów dla ZSG;
2015 - ZSG - „Promotor Ekologii - Przyjaźni Środowisku”;
2014 - Certyfikat „Dobrze Zaprojektowana Szkoła”;
2013 - przyznanie bezterminowego Certyfikatu dla szkół wspierających uzdolnionych „Wars i Sawa”;
2012 - 2016 - prowadzenie Kursów Wiedzy o Warszawie oraz udział w całorocznym konkursie TPW i uzyskanie Certyfikatu Varsavianistycznej Szkoły;
2012 - Uroczyste Odznaczenie im. Krystyny Krahelskiej przyznane ZSG;
2011 - Certyfikat „Szkoła bez przemocy”;
2011 - Lider Edukacji Zawodowej – tzw. OSKAR ZAWODOWY;
2011 - Tytuł „Szkoła odkrywców talentów”;
2010 - Certyfikat „Szkoła bez przemocy”;
2010 - Certyfikat Programu wspierania uzdolnionych – „Wars i Sawa”;
2010 - Certyfikat „Szkoła z pomysłem na kulturę”;
2009 - Certyfikat „Szkoła bez przemocy”;
2008 - Najlepszy wdrożony Program Wychowawczy w Warszawie;
2007 - Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze wyniki matur wśród warszawskich szkół zawodowych;
2007 - Certyfikat „Uczniowie z klasą”;
2006 - Certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom”.

Odsłony: 24878

Międzynarodowe:
I miejsce w kategorii kucharz i II miejsce w kategorii kelner w Konkursie Szkół Gastronomicznych w Bratysławie;
Medale: złoty, srebrny, brązowy w różnych kategoriach na Międzynarodowym Konkursie Barmańskim Juniorów „EUROCUP” Prešov na Słowacji;
I miejsce w konkursie „Merci Chef! Awards 2015”, „Decathlon Cooking Competition”;
II miejsce w młodzieżowej reprezentacji Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie Kulinarnej w Erfurcie. Uczniowie są członkami Kadry Narodowej Polski Kucharzy Juniorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.
Ogólnopolskie:
2015 - Grand Prix i I miejsce w konkursie kulinarnym, II w konkur-sie kelnerskim „Kuchnia Polska na Mazowszu 2015”;
2015 - Grand Prix i nagroda główna w konkursie „Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia”;
2015 - Srebrny medal w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kawy,
2015 - I miejsce i Grand Prix w konkursie "Kuchnia Polska Wczo-raj i Dziś";
2016 – I miejsce w Mistrzostwach Polski Hydrosommelierów i tytuł Hydrosommeliera Roku dla ucznia naszej szkoły;
2016 – I miejsce w PUCHARZE POLSKI SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH „Uczeń na medal”;
2016 – II i III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kuchni Włoskiej „Menu Italia”;
2016 - II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kulinarnym Borów Dolnośląskich;
2016 – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych „Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Boże-go Narodzenia 2016”;
2016 – II,III miejsce w konkurencji kulinarnej Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na Mazowszu 2016”;
2016 - III miejsce w konkurencji kelnerskiej w Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym „Kuchnia Polska na Mazowszu 2016”;
2016 - uczeń został laureatem Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej;
2016 - wyróżnienie w konkurencji kulinarnej i kelnerskiej w Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym „Kuchnia Polska na Mazowszu 2016”;
2016 – III miejsce absolwentów ZSG podczas „MISTRZOSTW
MŁODYCH KUCHARZY” w konkursie MAKRO Cash & Carry;
2017 – I miejsce i najlepszy wynik w okręgowych eliminacjach XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności;
2017 – uczeń naszej szkoły zakwalifikował się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.
Każdego roku uczniowie otrzymują stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy.

Odsłony: 2997

Super Wena Artystyczna Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów – nagroda i tytuł w uznaniu za 10 lat twórczej,efektywnej, artystycznej działalności
2017 - wyróżnienia w Warszawskim Konkursie Poezji Bolesława Leśmiana;
2016 - 2006 - I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w Konkursie Recytatorskim Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów;
2016 - BRĄZOWA WENA w Konkursie Literackim Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów
2016 - wyróżnienie dla pięciu uczniów w Konkursie Recytatorskim Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów;
2016 - wyróżnienie w Konkursie Plastycznym ŚFMT;
2015 - BRĄZOWA WENA Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów dla Koła Teatralnego WÓZ TESPISA – spektakl „Centon romantyczny”;
2015 - wyróżnienie w muzycznym konkursie Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów - solo wokal;
2015 - SREBRNA WENA w muzycznym konkursie Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów solo instrumentalne oraz awans do artystycznych warsztatów muzycznych;
2013 - wyróżnienie w konkursie muzycznym Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, oraz w konkursie filmowym ŚFMT za film o Warszawie;
2012 - I miejsce (ZŁOTA WENA) przyznane po raz pierwszy w Literackim Konkursie Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów oraz wyróżnienia dla 3 uczennic ZSG;
2012 - specjalne wyróżnienie artystyczne dla 2 uczniów ZSG w ŚMFT;
2016 - I, II, III miejsce w Warszawskim Patriotycznym Konkursie Recytatorskim Towarzystwa Przyjaciół Warszawy;
2016 - I, II, III miejsce w Warszawskim Konkursie Literackim TPW „Felietony Sienkiewicza”,
2016 - 2008 - II miejsca oraz wyróżnienia w Warszawskim Konkursie Recytatorskim w Wilanowie „Pół żartem, pół serio”;
2012 - 2016 - ukończenie przez wielu uczniów kursu wiedzy o Warszawie i zdobycie przez większość z nich Brązowej, Srebrnej i Złotej Odznaki Młodego Przyjaciela Warszawy;
2013 – Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Pawie pióro”;
2012 - Wyróżnienie w Ogólnopolskim Społecznym Konkursie „Granice”- w kategorii fotograficznej;
2011 - II miejsce i 6 wyróżnień w konkursie plastycznym „Warszawskie przysmaki Fryderyka Chopina”;
2011 - I i II miejsce w kategorii literackiej w konkursie „Warszawa miastem fabuł zmyślonych”;
2011 - nagrody i wyróżnienia w stołecznym varsavianistycznym konkursie „W poszukiwaniu tajemnic dawnej Warszawy”.

Odsłony: 9395

Nasi uczniowie są laureatami kolejnych edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „Operation” organizowanego przez WSTiJO (2012-2016). Zajmują czołowe miejsca w konkursach w ramach Międzyszkolnego Tygodnia Języka Angielskiego organizowanego przez Zespół Szkół im. P. Wysockiego (2013-2016). Są także laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Archimedes Lingua Plus (2016).
Osiągają dobre wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX.
Rozwijają swoje umiejętności językowe w ramach projektu „Mazowieckie bez barier językowych”.
Biorą udział w ciekawych zajęciach w Instytucie Goethego, Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury, a także oglądają spektakle teatralne w języku angielskim w teatrze Buffo.

Odsłony: 26704

PIŁKA NOŻNA
Rok 2012/13 – III miejsce w Śródmiejskiej Olimpiadzie Młodzieży;
Rok szkolny 2013/14 – I miejsce w Śródmiejskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz II miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży;
Rok szkolny 2014/15 – I miejsce w Śródmiejskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz V miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.
SIATKÓWKA
I miejsce w Śródmiejskiej Olimpiadzie Młodzieży w siatkówce- rok szkolny 2010/11;
I miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w siatkówce – rok szkolny 2010/11;
III miejsce w Śródmiejskiej Olimpiadzie Młodzieży w siatkówce – rok szkolny 2014/15;
II miejsce w Śródmiejskiej Olimpiadzie Młodzieży w siatkówce – rok szkolny 2014/15;
I miejsce Śródmiejskiej Olimpiadzie Młodzieży i V miejsce Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w siatkówce – rok szkolny 2015/16.
PIŁKA RĘCZNA
Chłopcy – II miejsce w Śródmiejskiej Olimpiadzie Młodzieży 2014/15;
Dziewczęta – III miejsce w Śródmiejskiej
Olimpiadzie Młodzieży 2013/14;
I miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej na Ursynowie – grudzień 2015.
BIEGI PRZEŁAJOWE
II miejsce w Śródmiejskiej Olimpiadzie Młodzieży – 2013/14;
III miejsce w Śródmiejskiej Olimpiadzie Młodzieży – 2014/15.

Odsłony: 3244

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły