25 i 26 listopada 2017 odbył się w naszej szkole certyfikowany kurs na animatora czasu wolnego przeprowadzony przez firmę „Animator” z Krakowa. Zajęcia zostały rozłożone na
2 dni ze względu na fakt, iż organizatorzy przewidzieli aż 16 godzin zajęć dla adeptów sztuki animacji.
W kursie uczestniczyli uczniowie różnych klas, choć większość stanowili przyszli hotelarze. Tematyka warsztatów obejmowała propozycje zajęć dla różnych grup wiekowych:

dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Kurs wzbogacił uczniów o nowe umiejętności i dał dodatkowe kwalifikacje, które uczestnicy będą mogli wykorzystać podczas pracy w różnego rodzaju obiektach hotelarskich, podczas festynów i eventów np. urodzinowych czy dla firm.
Poniżej szersza relacja z wydarzenia

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły