Przełom 2018 i 2019 roku obfitował w spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy związali swoje życie zawodowe z branżą hotelarsko-turystyczną.
W grudniu klasy hotelarskie miały okazję uczestniczyć w wykładzie przygotowanym przez przedstawiciela załogi pokładowej jednego ze światowych przewoźników lotniczych. Uczniowie poznali tajniki pracy stewarda, począwszy od procesu rekrutacyjnego, poprzez obowiązujące procedury bezpieczeństwa, a na wymaganiach dotyczących stroju skończywszy. Wykład prowadzony był w języku obcym, aby uzmysłowić uczniom, iż dobra znajomość języków obcych to podstawa w zawodach hotelarsko-turystycznych.
Na początku stycznia natomiast odwiedziła nas studentka Bornemoutch Univercity Tourism & Hotel Mangament, która w 2017 roku zdobyła prestiżowy tytuł Recepcjonisty Roku – AICR. Wykład był częściowo poprowadzony w języku angielskim, a jego głównym przesłaniem było stwierdzenie, że zawód hotelarza to nie tylko praca za biurkiem, ale przede wszystkim kontakty z ludźmi. Hotelarz powinien rozumieć potrzeby gości, mieć świadomość różnic kulturowych, co jest również ważne w pracy animatora czasu wolnego. Należy bowiem dodać, iż nasza druga prelegentka pracowała jako animator w 5-gwiazdkowym hotelu Mitsis Blue Dones Kos w Grecji i zechciała podzielić się swoimi doświadczeniami z uczniami.
Wniosek, jaki nasunął się wszystkim uczestnikom tych spotkań z ludźmi związanymi z turystyką i hotelarstwem, był następujący: praca w tej branży daje możliwość zwiedzania świata i rozwoju osobistego.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły