22.10.2017 r.

Rankiem, gdy się niechętnie budzisz, pomyśl sobie: budzę się do trudu człowieka. Czyż więc mam się czuć niezadowolonym, że idę do pracy, dla której się zrodziłem i zostałem zesłany na świat? Czyż na tom stworzony, bym się wygrzewał i wylegiwał w łóżku? Czyż nie do trudu, nie do pracy? Czyż nie widzisz, jak rośliny, ptaki, mrówki, pająki, pszczoły czynią co do nich należy, a stosownie do sił swoich przyczyniają się do harmonii świata? A ty nie chcesz czynić tego, co jest człowiecze? Nie spieszysz się do obowiązków nałożonych przez twą naturę?

( Marek Aureliusz)  

22 października  odbyło się spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Białołęka dotyczące Puszczy Białowieskiej. Wśród prelegentów był prawnik, ekolog, była minister ochrony środowiska oraz wiele innych osób, które walczą o ratowanie naszego dziedzictwa przyrodniczego, w tym Adam Wajrak. Na spotkanie o charakterze ekologicznym przybyli również przedstawiciele KLUBU EKOLOGA ZSG (uczniowie), rodzice uczniów  oraz nauczyciele szkoły, działacze społeczni dzielnicy Białołęka, przedstawiciele rad osiedlowych, mieszkańcy i goście. Tematyka spotkania dotyczyła ochrony bogactw naturalnych oraz życia w zgodzie z naturą.

Odsłony: 322

Klub Ekologa prowadzony jest przez panią Ewę Bielak. Na terenie szkoły podejmowana są działania o charakterze promocji ekologii, których celem jest:

- Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska najbliższej okolicy;
- Dostrzeżenie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;
- Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;
- Ukazywanie możliwości współdziałania na rzecz ochrony środowiska;
- Prowadzenie obserwacji krajobrazu, jego elementów i składników, obiektów, procesów i zjawisk a także  doświadczeń mających na celu ocenę aktualnego stanu najbliższego środowiska;
- Poznanie niekorzystnych skutków  integracji człowieka w środowisko przyrodnicze;
- Nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku;
- Poznanie form krajobrazu chronionego w regionie (parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwat przyrody);
- Uświadomienie wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia;
- Poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu;
- Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi;
- Propagowanie na stronie internetowej szkoły różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów i tych skierowanych do mieszkańców oraz środowiska.

Odsłony: 582

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły