22.10.2017 r.

Rankiem, gdy się niechętnie budzisz, pomyśl sobie: budzę się do trudu człowieka. Czyż więc mam się czuć niezadowolonym, że idę do pracy, dla której się zrodziłem i zostałem zesłany na świat? Czyż na tom stworzony, bym się wygrzewał i wylegiwał w łóżku? Czyż nie do trudu, nie do pracy? Czyż nie widzisz, jak rośliny, ptaki, mrówki, pająki, pszczoły czynią co do nich należy, a stosownie do sił swoich przyczyniają się do harmonii świata? A ty nie chcesz czynić tego, co jest człowiecze? Nie spieszysz się do obowiązków nałożonych przez twą naturę?

( Marek Aureliusz)  

22 października  odbyło się spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Białołęka dotyczące Puszczy Białowieskiej. Wśród prelegentów był prawnik, ekolog, była minister ochrony środowiska oraz wiele innych osób, które walczą o ratowanie naszego dziedzictwa przyrodniczego, w tym Adam Wajrak. Na spotkanie o charakterze ekologicznym przybyli również przedstawiciele KLUBU EKOLOGA ZSG (uczniowie), rodzice uczniów  oraz nauczyciele szkoły, działacze społeczni dzielnicy Białołęka, przedstawiciele rad osiedlowych, mieszkańcy i goście. Tematyka spotkania dotyczyła ochrony bogactw naturalnych oraz życia w zgodzie z naturą.

Prowadzono wiele dialogów, które miały na celu uświadomienie ludziom, jak ważne są dla nas tereny zielone naszego kraju.

Puszcza Białowieska jest najważniejszym dziedzictwem przyrodniczym Polski – wszystkie puszcze zajmują aż 1% powierzchni Państwa. Zniszczenia (niestety)  są jednak ogromne i według Adama Wajraka godzą we wszystkich tych, którzy tak jak my teraz – walczyli o piękno przyrody w naszym kraju.  W opinii autora wystąpienia, aktualnie temat ten odszedł na bok. Tak, jakby społeczeństwo pogodziło się już z tym, że wycinki drzew nie są hamowane. Jednak są organizacje, a nawet pojedyncze osoby, które nie schodzą z toru walki. Z każdym dniem kolejne drzewa padają, a piły dalej tną. W tej sytuacji najważniejsza jest jednak determinacja. Im więcej sprzeciwów i rozmów, tym jesteśmy bliżej wygranej jako osoby, które walczą o piękno natury polskiej. Nie możemy pozwolić na bezkarne niszczenie naszej historii, naszego Państwa - naszego ja. Takiemu celowi służą spotkania, które tworzą społeczność osób uświadomionych. Trzeba wiedzieć, co jest złe a co dobre i jak ważna jest dla nas natura. To dobrze, że o naszej Puszczy zrobiło się teraz głośno. Zauważa ją cały świat. Nie można przecież pozwolić na pozbywanie się lasów. To tak, jakbyśmy odbierali sobie tlen. Odbierali sobie życie, swoją ziemię. Szkoda tylko, że tyle się już stało. Tyle drzew zostało ściętych. Tyle zwierząt straciło dom. Jednak walczmy i niech niszczenie naszej planety zostanie w końcu zatrzymane. Nie tylko nasza puszcza ulega zniszczeniu. Żyjmy w zgodzie z tym, co dało nam życie i co ciągle je utrzymuje. Nie jesteśmy tu sami, Ziemia nie jest tylko nasza. Musimy sobie to w końcu uświadomić. Musimy zrozumieć, że starożytni filozofowie mieli rację…

Pilnie bacz na to, czego wymaga twa natura od ciebie, o ile pozostajesz tylko pod władzą natury. Następnie wypełniaj to i czyń, o ile nie stanie się gorszą twa natura jako żyjącej istoty. Baczyć więc należy i na wymaganie twej natury jako istoty żyjącej i jej wszystkim wymaganiom należy zadość uczynić, o ile z tego powodu nie staje się gorszą twa natura jako stworzenia rozumnego. A to, co jest rozumne, jest też i uspołecznione. Tych więc trzymaj się zasad i nie troszcz się o nic więcej.(Marek Aureliusz, Rozmyślania)                                      

Opracowanie: Magdalena Bieńkowska, Ewa Bielak, Koło Dziennikarskie

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły