WYKŁAD FUNDACJI Banku Ochrony Środowiska

  W dniu 27.03.2018r klasy 1j, 2a i 2b uczestniczyły w wykładzie dotyczącym: „Wpływu stanu środowiska na jakość żywności”.
       Pan dr Adam Kiedrowski omówił pośrednie i bezpośrednie źródła zanieczyszczeń żywności. Zwrócił uwagę na temat, że w przeszłości żywność była stosunkowo mało przetwarzana i w większości spożywana w stanie naturalnym, natomiast obecnie zanieczyszczenia występują zarówno w żywności pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego.

     Wszystkie substancje chemiczne przedostające się do mleka, mięsa, nasion, owoców są spożywane przez człowieka. Źródłem nieznanych dotąd zanieczyszczeń są lub mogą być nowe procesy technologiczne.

Koordynator Mirosław Dzikowicki 

     

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły