WOLONTARIAT EKOLOGICZNY

Grupa uczniów ZSG (pod opieką pani Ewy Bielak) otrzymała Dyplom Uznania za swą charytatywną działaność na rzecz stołecznego środowiska fauny i flory warszawskiej.

Uczniowie w trakcie roku szkolnego zbierali karmę dla zwierząt wolnożyjących na terenie Warszawy i przekazywali ją Komisji Społeczno-Ekologicznej na potrzeby związane z dokarmianiem dziko żyjących kotów i wirtualną adopcją bezpańskich psów- ważnych elementów eko systemu miejskiego.

Działalność uczniów ZSG - jest zwiazana z edukacją ekologiczną.

Klubu Ekologa i tzw "Futrzani wolontariusze" obchodzą już 16. rocznicę swej działalności na rzecz "braci mniejszych".

Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie.

Oryginał podziękowania został przekazany na ręce pani dyrektor Marzeny Cieślak.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły