Jesteśmy dumni z Doroty Zawadzkiej, która zdobyła ARTYSTYCZNĄ, zaszczytną Wenę w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów 2019.

Nasi uczniowie od lat uczestniczą w tym zaszczytnym konkursie i co roku zdobywają WENY. Opiekunką uzdolnionych jest pani Ewa Bielak, wychowawczynią laureatki jest pani Marzena Dymarska. Gratulacje Dorotka!

Sprawozdanie filmowe ze Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów:

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły