Nasza szkoła oficjalnie została objęta patronatem Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. O patronat ubiegały się szkoły warszawskie, objęte programem wspierania uczniów uzdolnionych. Podstawowym celem programu jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami. Wniosek aplikacyjny został złożony przez dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Marzenę Cieślak we współpracy ze Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnionych, którego liderem jest Ewa Bielak.

Od grudnia 2017 roku ZSG oficjalnie uczestniczy w stołecznym programie WARSA i SAWY pt. „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”. O patronat mogły ubiegać się tylko te szkoły, które spełniły kilkanaście wymogów, w tym uzyskały Bezterminowy Certyfikat Wspierania Uzdolnionych WARS I SWA. Jest to wielkie wyróżnienie dla nasze szkoły oraz uznanie dla dotychczasowej działalności w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych. Dyrektor Marzena Cieślak oraz lider Ewa Skrońc-Bielak serdecznie zapraszają wszystkich nauczycieli i uczniów do aktywnego uczestnictwa w programie „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”.

Nauka i zabawa w ZSG

Zespół Wspierania Uzdolnionych promuje działania uczniów, których celem jest wszechstronny rozwój przyrodzonych zdolności młodych ludzi, a także aktywizowanie uczniów słabszych poprzez prezentację ich umiejętności.  W tym celu są realizowane liczne projekty szkolne i miejskie, których celem jest pogłębianie wiedzy za pomocą analizy tekstów literackich oraz dramowa analiza lektur szkolnych. Uczniowie uczestniczą również w konkursach artystycznych i naukowych, a przede wszystkim we wszystkich konkursach Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów. Opiekunem uczniów jest pani Ewa Bielak.

PROJEKTY LITERACKO-VARSAVIANISTYCZNE:

W Warszawie oświecenia
Jestem posłem na Sejm Czteroletni
Warszawianka – od żony modnej do współczesnej celebrytki
Pozytywiści warszawscy
Zabytki mojej okolicy
Spacer ze Stanisławem Wokulskim
Śniadanie u Rzeckiego

Odsłony: 1006

Projekt edukacyjno-czytelniczy  SPACER Z WOKULSKIM
Klasy drugie technikum gastronomiczno-hotelarskiego i klasa trzecia c branżowej szkoły gastronomicznej realizowały projekt kulturowo-literacki, którego celem było przybliżenie znajomości miejsc opisanych przez Bolesława Prusa w „Lalce”. Opiekunką projektu była pani Ewa Bielak.
W pierwszym etapie działań uczniowie pracowali w bibliotece szkolnej na tekstami źródłowymi, natomiast etap drugi wymagał od nich głośnego odczytywania tekst pozytywistycznego w wybranych przez siebie miejscach Warszawy, uwiecznionych w powieści.
Warszawa w powieści odgrywa bardzo ważną. Stanowi tło dla przedstawionych wydarzeń. Realistyczne przedstawienie stolicy dokładnie opisuje zarówno wygląd budynków jak i obraz ówczesnego społeczeństwa.
Przechadzając się wraz ze Stanisławem Wokulskim po jej ulicach, placach, odwiedzając pałace i kościoły, znajdujemy się w prawdziwych, istniejących w rzeczywistości miejscach.
Prezentujemy wyróżnione prace uczniów II e - Joanny Nowik i Krystiana Pawłowskiego oraz fotoreportaż lekcji o Warszawie.
Uczniowie korzystali również z miejskiej  strony internetowej: LINK
Prezentacja projektowa

Odsłony: 1044

W naszej szkole uczymy ciekawie i innowacyjnie, każda lekcja jest związana z prowadzonym projektem edukacyjno-kulturowym i łączy się w naturalny sposób z tematyką społeczną kraju oraz bieżącymi wydarzeniami na całym świecie. Takie zintegrowane , międzyprzedmiotowe nauczanie jest najlepszym sposobem na holistyczną analizę treści przewidzianych w lekturach szkolnych. Wzbogaca wiedze ucznia oraz kształci jego predyspozycje retoryczno-autoprezentacyjne.

Wspaniałym rozwiązaniem są prowadzone w Bibliotece ZSG lekcje biblioteczne o charakterze międzyprzedmiotowego, czytelniczo-medialnego kształcenia. Jedna z takich lekcji (języka polskiego) została przeprowadzona metodą projektu, w trakcie którego uczniowie klasy II e pracowali nad tekstem lektury "Zbrodnia i kara" na zasadzie śledztwa literackiego, mając do dyspozycji bazę materiałową czytelni i biblioteki szkolnej. Nad twórczą pracą uczniów czuwali: Ewa Bielak, Beata Rogalska i Marcin Rakowicz.

Odsłony: 1540

10 grudnia na całym świecie już od 52 lat obchodzony jest Dzień Praw Człowieka. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

W naszej szkole również odbyła się tematyczna konferencja, związana jednocześnie z Narodowym  Rokiem Czytania „Przedwiośnia”.

Obchody Dnia Praw Człowieka podkreślają globalne kwestie związane z prawami człowieka i to, co możemy zrobić, aby to zmienić. Bieżącym  tematem była integracja i ludzkie prawo do udziału w życiu publicznym.

ONZ twierdzi, że realizacja prawa do uczestnictwa ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji i skutecznego systemu ochrony praw człowieka.  Uwzględnienie wszystkich tych ludzi, którzy z różnych przyczyn są wykluczeni z tego procesu, jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia.

Szkolny  Zespół Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa” przygotował konferencję, której celem było wprowadzenie młodzieży w tematykę skutków ograniczania praw i swobód jednostek oraz przedstawienie pojęcia władzy, która prowadzi do nadużyć społecznych, czego przykładem są powstania polskie. Konferencja nawiązywała do rocznicy odzyskania niepodległości oraz

Tematyczne wykłady oraz prezentacje przedstawiły: p. Ewa Bielak, p. Monika Stempień, p. Elżbieta Zarębska oraz p. Małgorzta Łukaszewska. W konferencji uczestniczyli: dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie, reprezentanci zaproszonych szkół, a także nauczyciele-pracownicy Biblioteki ZSG, którzy przygotowali tematyczne wystawy edukacyjno-patriotyczne oraz elementy happeningu dramowego.

W załączniku prezentacja tematyczna p. Ewy Bielak, dotycząca uniwersalnego i ponadczasowego funkcjonowania pojęcia „etyki Conradowskiej” w kulturze Polski.

Odsłony: 1414
Dnia 17.05.2018 roku wybrani przedstawiciele klasy 3c (Magdalena Kur, Klaudia Pulczyn oraz Daniel Kopeć) wraz z Panią Profesor Ewą Skrońc-Bielak oaz Panem Profesorem Tomaszem Żelechowskim uczestniczyli w wykładzie pt.: „Rola i etos polskiej inteligencji. Historia i współczesność” prowadzonym przez Doc. dr Annę Rosner, wykładowcę MISH, współpracującą z Uniwersytetem Warszawskim. Zajęcia były prowadzone w jednym z wydziałów UW- Artes Liberales przy ul. Prostej 69. Podczas prezentacji dowiedzieliśmy się kilku ciekawych i istotnych rzeczy przydatnych do matury, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić.
Odsłony: 1705

W dniu 16 kwietnia 2018 roku grupa uczniów uzdolnionych (tym razem pod opieką pani Elżbiety Zarębskiej) wyruszyła po raz trzeci na zajęcia warsztatowe do Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”.

Poniżej relacja uczennicy.

„PRZYSZŁOŚĆ BĘDZIE INNA”        

- wystawa w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta

Odsłony: 2252

Klasa 2C TGH 20 kwietnia gościła z wizytą na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Wyjazd  studyjny pozwolił poznać uczelnię, która kształci przyszłych biotechnologów i technologów żywności, jej bogatą bazę dydaktyczną, a także otwartych i  profesjonalnych pracowników naukowych. Uczniowie rozszerzając przedmiot biologia wzięli udział w wykładach na temat właściwości białek i barwników roślinnych. Po części teoretycznej przystąpili do samodzielnego wykonywania doświadczeń biologicznych.

Koordynator Mirosław Dzikowicki

Odsłony: 2216

Z SENSEM W ZACHĘCIE


Dnia 21.03.2018 r. uzdolnieni uczniowie naszej szkoły (tym razem pod opieką pani Katarzyny Goliszewskiej-Szadury)  już po raz drugi udali się na wycieczkę do Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, aby uczestniczyć w miejskim projekcie Warsa I Sawy - SENS, którego celem jest wspieranie i rozwijanie uczniów uzdolnionych poprzez kontakt ze sztuką.
Poniżej relacja uczennicy.

Odsłony: 1922

W dniu 24 kwietnia klasa maturalna IV a pod opieką pani Ewy Bielak odbyła swoją ostatnią lekcję języka polskiego (w tym roku szkolnym) w Sali Kazamaty Stara Prochownia.

Nasza szkoła podpisała oficjalne porozumienie z Teatrem Stara Prochownia.

Przedmiotem zajęć była wystawa ”Misteria Dzieciństwa. Jerzy Ficowski ”, autorstwa Bożeny Szroeder oraz Wiesława Szumińskiego.  Wystawa utrzymana była w konwencji podróży w krainę dzieciństwa Jerzego Ficowskiego, od zawsze związanego z Warszawą, a jej mottem stały się słowa: „Nie zapomnij dziecka w sobie”.

Uczniowie mieli okazję obejrzeć stare fotografie, samodzielnie przeczytać fragmenty dzienników zapisywanych dziecięcą ręką, zajrzeć w notatki 14-letniego badacza przyrody który szczegółowo przedstawiał swoje przeżycia np. w trakcie trwania burzy…

Odsłony: 2430
zacheta3Dnia 15.03.2018 r. grupa uczniów uzdolnionych, uczestniczących w projekcie miejskim SENS - ZACHĘTA, WARS i SAWA - pod opieką pani Ewy Bielak (lidera Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych, autorki wniosku projektowego) wyruszyła do Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki znajdującej się przy pl. Stanisława Małachowskiego.

Poniżej relacja uczennic.
Odsłony: 2467

W listopadzie kilka klas technikum naszej szkoły (z inicjatywy Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych, którego liderem jest p. Ewa Skrońc-Bielak) uczestniczyło w wykładach i zajęciach warsztatowych w Muzeum Narodowym. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: p. Marcin Rakowicz i p. Ewelina Górecka. Uczniowie z różnych klas mieli możliwość zapoznania się z najwybitniejszymi dziełami malarzy polskich oraz uczestniczenia w ciekawych zajęciach metodą dramy i immersji. Gościem honorowym pani Ewy Bielak był znany dziennikarz Antoni Ferency, który wyruszył w artystyczną podróż przez epoki razem z młodzieżą ZSG.

Poniżej impresja filmowa - relacja z wycieczki w wykonaniu Julii Grabskiej i Adama Anioła, uczniów klasy III c.

Odsłony: 2385
Uczniowie klasy maturalnej IV a, razem z p. Ewą Bielak uczestniczyli w wykładzie i spotkaniu autorskim, które odbyły się 13 grudnia w gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas spotkania wokół "Książek z dobrej półki" warszawskiego polonisty, Włodzimierza Paszyńskiego, rozmawiano o tym, że dobra literatura, niekoniecznie na wskroś współczesna, może być pretekstem do szukania odpowiedzi na najważniejsze pytania, których rozumny nauczyciel nie powinien lekceważyć, mimo że te niekoniecznie znajdą się w egzaminacyjnym teście... Pytania najczęściej całkiem proste, ale zasadniczej natury - zadawane przez ludzi refleksyjnych, szukających prawdy o sobie i otaczającym świecie kiedyś, dziś i zapewne także w przyszłości. I o tym, czy warto czytać z uczniami nie tylko to, co w zestawie obowiązkowym...

 

Odsłony: 1688

18 grudnia 2017 r. Biblioteka Szkolna zorganizowała Szkolne Święto Książki. Do odwiedzania biblioteki zachęcały gazetki umieszczone na korytarzach, zaproszenie wyświetlane na monitorach oraz komunikaty ze szkolnego radiowęzła. Na tych, którzy przybywali do biblioteki czekały liczne atrakcje:

  • Pokonkursowa wystawa uczniowskich plakatów „Zaczytana szkoła”
  • „Randka w ciemno z książką”
  • Prezentacja nowego wyposażenia biblioteki – nowego większego monitora, kina domowego z łączem internetowym
  • Słodki poczęstunek.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było ogłoszenie wyników Konkursu na Plakat „Zaczytana szkoła” oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom przez panie dyrektor: Marzenę Cieślak i Elżbietę Fatygę.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Odsłony: 2301

Na przełomie listopada i grudnia 2017 r.  nasza Biblioteka Szkolna (p. M. Dzięcioł, p. G. Piątkowska i p. M. Rakowicz) we współpracy z wychowawcami klas  oraz Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnionych zorganizowała Szkolny Konkurs Plastyczny na Plakat promujący czytelnictwo. Do zmagań przystąpiły klasy: 1b, 1c, 1d, 1e, 1i, 3c, 3d, 3g TGH, 1c BSG oraz 2b i 3c ZSG. Każdy zespół klasowy miał wykonać plakat pod hasłem „Zaczytana szkoła”. Konkursowe plakaty można było obejrzeć w bibliotece w dniach 14 i 15 grudnia 2017. Prace oceniało jury, w składzie: przedstawiciele wychowawców klas i nauczyciele-bibliotekarze. Organizatorzy konkursu przewidzieli też przyznanie Nagrody Publiczności, na którą można było zagłosować 14 i 15 grudnia 2017 r. w bibliotece.

Odsłony: 2142

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły