ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY "WÓZ TESPISA" 2006-2017

ZSG 2006-2016 Super Wena Artystyczna Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów–nagroda i tytułw uznaniuza 10 lat twórczej,efektywnej, artystycznej działalności
2017-Wyróżnienia w warszawskim Konkursie poezji Bolesława Leśmiana,
2016 -2006 - I, II i III miejsca oraz Wyróżnienia w Konkursie Recytatorskim Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów,

2016 - Brązowa WENA w Konkursie Literackim Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów

2016 - wyróżnienie dla pięciu uczniów w Konkursie Recytatorskim Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów ,

2016 - wyróżnienie w Konkursie Plastycznym ŚFMT,

2015 - BRĄZOWA WENA Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów dla Koła Teatralnego WÓZ TESPISA – spektakl „Centon romantyczny”,

2015 - Wyróżnienie w muzycznym konkursie Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów - solo wokal,

2015 - SREBRNA WENA w muzycznym konkursie Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów solo instrumentalne oraz awans do artystycznych warsztatów muzycznych,

2013- Wyróżnienie w konkursie muzycznym Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów,
oraz w konkursie filmowym ŚFMT za film o Warszawie,

2012 - I miejsce (ZŁOTA WENA) przyznane po raz pierwszy w literackim konkursie Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów oraz wyróżnienia dla 3 uczennic ZSG,

2012 - specjalne wyróżnienie artystyczne dla 2 uczniów ZSG w ŚMFT,

2016 - I, II, III miejsce w Warszawskim Patriotycznym Konkursie Recytatorskim Towarzystwa Przyjaciół Warszawy ,

2016 - I, II, III miejsce w Warszawskim Konkursie Literackim TPW „Felietony Sienkiewicza”- ,

2016 - 2008- II miejsca oraz wyróżnienia w Warszawskim Konkursie Recytatorskim w Wilanowie „Pół żartem, pół serio”,

2012 - 2016 - ukończenie przez wielu uczniów kursu wiedzy o Warszawie i zdobycie przez większość z nich Brązowej, Srebrnej i Złotej Odznaki Młodego Przyjaciela Warszawy,

2013 – Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Pawie pióro”,

2012-wyróżnienie w Ogólnopolskim społecznym konkursie „Granice” w kategorii fotograficznej,

2011 - II miejsce i 6 wyróżnień w konkursie plastycznym „Warszawskie przysmaki Fryderyka Chopina”,

2011 - I i II miejsce w kategorii literackiej w konkursie „Warszawa miastem fabuł zmyślonych”,

2011 - nagrody i wyróżnienia w stołecznym varsavianistycznym konkursie „W poszukiwaniu tajemnic dawnej Warszawy”.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły