"Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi"

                                                                                                                                                             Jan Paweł II

Wolontariat to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu, czy bycie użytecznym. Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, to wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym.

Wolontariat rozwija wśród  młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do poszukiwania autorytetów i budowania świata wartości.

 Działanie w ramach Wolontariatu to możliwość spędzenia wolnego czasu w sposób wartościowy, możliwość robienia w życiu czegoś dobrego i ważnego, co daje  poczucie, że jest niezbędnym innym ludziom. To ciekawe doświadczenie społeczne i  możliwość odkrycia, co jest  w życiu najważniejsze.

Aktywnie działający na terenie ZSG Szkolny  Klub Wolontariatu  skupia osoby otwarte, z pozytywną energią, ludzi o dobrych sercach, którzy   pragną  nieść  pomoc innym. Współpracujemy  m.in z fundacjami.: „Świat na Tak", „mali bracia Ubogich", „Pożywienie Darem Serca", „Moja Nadzieja", „Mam Marzenie”, bierzemy udział w akcjach: Szlachetna paczka”, „Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” itp.

 Funkcję opiekuna wolontariuszy ZSG pełni od lat pani Sylwia Lewandowska.

Dołącz do nas!

Odsłony: 1115

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły