Złota tarcza dla ZSG

Sukces Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego - ...

Czytaj wiecej

Dzień Praw

W grudniu 2017 roku w naszej szkole były ...

Czytaj wiecej

Patronat Zachęty

Nasza szkoła oficjalnie została objęta ...

Czytaj wiecej

Turniej na Najlepszego Ucznia

Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, ...

Czytaj wiecej

Tydzień Kuchni Włoskiej

Po raz kolejny w Naszej Szkole odbył się ...

Czytaj wiecej

Kongres Szkół Zawodowych

24 listopada 2017 r. w Centrum Kreatywności ...

Czytaj wiecej

I miejsce uczniów ZSG!

17 listopada 2017 r. w Zespole Szkół ...

Czytaj wiecej

Sapere Auso

Jesteśmy dumni! Po  raz kolejny nasz uczeń, ...

Czytaj wiecej

Rok dla Niepodległej

Inicjatywy ZSG związane z drogami Polaków do ...

Czytaj wiecej

I miejsce w DORAM

8 grudnia 2017 r. w Centrum Techniki Kulinarnej DORAM w ...

Czytaj wiecej

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

XXII Ogólnopolska Olimpiada  Wiedzy  o  Żywieniu  ...

Czytaj wiecej

Dziś uczeń, jutro mistrz - Akademia Kulinarna

Akademia Kulinarna - etapy działań Etap ...

Czytaj wiecej

Prev Next

Profil

W procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziony jest nacisk na wiedzę ogólną, kształcenie zawodowe i językowe (uczymy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego) oraz rozwój prospołeczny i kulturowy uczniów. W naszej szkole działają liczne koła zainteresowań (zawodowe, artystyczne, literackie, historyczne, naukowe, ekologiczno-prozdrowotne i językowe), organizowane są zajęcia sportowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, konferencje, konkursy, sesje naukowe, debaty i imprezy artystyczno-rocznicowe, a także pozaszkolne warsztaty edukacyjne i wykłady popularnonaukowe oraz zajęcia laboratoryjne na różnym poziomie zaawansowania dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych.

W latach 1980-1989 dyrektorem ZSG był Władysław Gotowiec. Funkcje zastępców pełnili: Alicja Gąsowska, Nina Sadłowska, Lucyna Szynkarczuk, Aleksandra Procner, Anna Lasek, Grażyna Łukiewicz, Krysytna Flis – kierownik praktyk, Marcin Kaczanowski – kierownik warsztatów szkoleniowych, Justyna Pomagalska – kierownik internatu szkolnego. W szkole działał chór i orkiestra - prowadzone przez Jerzego Róziewicza, członka orkiestry Filharmonii Warszawskiej. Ja, wspólnie z kolegą Róziewiczem, prowadziłam kabaret szkolny i odpowiadaliśmy za program różnych występów z okazji akademii czy uroczystości szkolnych. W przydzielonej mi sali 207 urządziłam pracownię języka polskiego i PdŻwR. Na ścianach wisiały portrety królów polskich , a nad nimi nazwy kolejnych epok literackich wraz z ich hasłami i głównymi cechami. W sali znajdowały się także telewizor, rzutnik i nagrania taśmowe do zajęć z PdŻ. To wszystko w ramach prac społecznych i nauki wykonywali moi uczniowie z technikum po zasadniczej szkole, których byłam wychowawczynią. Lubiłam tych dorosłych – swoich uczniów i ich rodziców – bo wspólnie wy-konaliśmy wiele prac, np. wymalowanie brudnej sali nr 1 we wrześniu 1980 r., by później była ona jedną z ładniej i lepiej wyposażonych sal. Nawet wyżej wspomniany kolega, który długo w niej przebywał (a wcześniej pracował jako polonista w Paryżu) powiedział: „te ściany same uczą, tylko na nie popatrzeć”.
Zebrania okresowe odbywały się zawsze razem, tj. uczniowie i ich rodzice. Podobnie studniówka czy bal maturalny - w restauracji ZSG. Rodzice zawsze służyli pomocą i wiedzieli, że nie pozwala-łam na korepetycje – bo każdy może nauczyć się „na 3”. A rodzice w Śródmieściu byli bardzo różni – od tzw. „świecznika urzędowe-go” do prac śmieciarzy. Każdy z rodziców musiał podpisem wyrazić zgodę na przynależność swego dziecka (18-latka) do koła, chóru czy jakiejś organizacji. O to prosiłam i to dało dobry rezultat, bo cała II b T/Z ukończyła szkołę. Przygotowywałam młodzież do konkursów recytatorskich i poezji śpiewanej. W tym celu nawiązałam kontakt z Teatrem Ochotą – Janem Machulskim, żoną Haliną i wspaniałym człowiekiem panem Szurmiejem. Część uczestników Koła Teatralnego - Kabaretu należała do Koła Teatralnego przy Teatrze Ochota (np. Różalska, Maciek Panasik i inni). Przynajmniej raz w miesiącu uczestnikiem lekcji z literatury był Jan Machulski, czasami z innymi aktorami.
To były wspaniałe lekcje np. z „Kordiana” czy innych lektur. Wszystko prowadziłam społecznie (soboty, niedziele czy godziny popołudniowe) – ale do zawodu poszłam z zamiłowania i to dawało siłę przetrwania do dziś.
W tamtych latach nie było w szkole tak ładnie jak dziś. Wiele prac wykonywali sami uczniowie przy wsparciu swoich rodziców. Niezapomniany bal maturalny w restauracji ZSG w 1989 roku wraz z rodzicami, sympatiami, orkiestrą i super nakryciem stołów przygotowanych przez rodzi-ców. Nawet pan dyrektor Gotowiec był zdziwiony, że to było raczej „wesele” niż studniówka.
Systematycznie brałam udział w wielu komisjach przedmiotowych i kurso-konferencjach przy ODN. W 1985 r. otrzymałam podziękowania za duży wkład pracy i przygotowania uczniów do udziału w eliminacjach wojewódzkich do XXX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Organizowałam wiele wycieczek przedmiotowych np. Muzeum Narodowe, Cytadela Warszaw-ska, krajoznawczo-poznawcze np. Żelazowa Wola, Ojców, Płock, Chęciny, Nowa Słupia, Góry Świętokrzyskie, Poznań i Praga Czeska. W ramach wymiany przedmiotowej prowadziłam lekcje z języka polskiego. Pamiętam, że nigdy nie miałam czasu na duże pogawędki na przerwach w pokoju nauczycielskim.
Od 1989 r. jestem na emeryturze. 20 listopada skończyłam 80 lat! (chyba to nie grzech?)... Jestem członkiem ZNP od 1954 r. (63 lata), a od 1983 r. byłam kilka kadencji członkiem oddziału ZNP Warszawa Śródmieście i nadal jestem członkiem Komisji Historii i kronikarką. Każde po-dziękowanie, zaproszenie, sprawia mnie i mojej rodzinie wiele radości. Przecież skończyłam już 80 lat. Z wielkim zadowoleniem piszę w kronice o sukcesach ZSG, bo jestem dumna z takiej szkoły oraz ze stosunku Dyrekcji do nas, emerytów.

 

VADEMECUM 2017 GIMNAZJALISTY


Współpracujemy z:

Selgros Cash&Carry  

 World Chefs

 Makro

 

Transgourmet

 The Westin

 

 Naturel

 

Hilton

 Courtyard

  Mamaison

 

Orbis

Bristol

 Butchery

 

Dora Metal

 Sheraton

Atelier amaro

 

 

 Amber

  Brasserie

Kontakt

00-680 Warszawa
ul.Poznańska 6/8
tel./fax: +48 22 628 56 28
e-mail: sekretariat(at)admzsg.edu.pl
warsztaty: +48 22 621 73 15
e-mail: warsztaty(at)admzsg.edu.pl

Ogłoszenia

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej                                 

prof.Eugeniusz PijanowskiStrona poświęcona patronowi Eugeniuszowi Pijanowskiemu

Archiwum ZSG do 2017Archiwum szkolne ZSG do 2016

Lokalizacja