W naszej szkole od 2002 roku działa niezmiennie aktywnie szkolne koło artystyczne- teatralno-dziennikarskie, prowadzone przez panią Ewę Bielak.

Głównym celem działań podejmowanych przez koło jest oprawa artystyczna imprez szkolnych i pozaszkolnych oraz uczestnictwo w konkursach artystyczno-literackich, przede wszystkim w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów, w którym od lat osiągamy sukcesy i zdobywamy laury.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Cele edukacyjne:

1.   Rozwijanie zainteresowań humanistycznych  i medialnych uczniów z uwzględnieniem przygotowania do matury ustnej oraz poszukiwania pracy na rynkach europejskich.
2.    Doskonalenie umiejętności redagowania pisemnych i ustnych form wypowiedzi.
3.    Kształcenie kultury żywego słowa, umiejętności artystycznych, wokalnych i scenograficznych..
4.Umiejętność autoprezentacji, sztuka komunikacji interpersonalnej- jak mówić, aby słuchano, jak słuchać, aby mówiono…
5.    Rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych.
6.    Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji utworu literackiego.
7.    Edukacja kulturalna ( film, telewizja, teatr).
8.    Warsztaty teatralno-happeningowe.
9.    Realizacja ścieżki edukacyjnej- czytelniczo-medialnej.
10.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej- kształcenie korzystania z technologii informacyjnej- edytor tekstu, html,warsztat dziennikarza-praktyka.

11.Sztuka retoryki i komunikacji językowej.
12. Etyka mediów- czym jest netykieta?

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły