WIELKANOC W INTERNACIE

                 WRAZ Z NASTANIEM WIOSNY, KIEDY DNI STAJĄ SIĘ CORAZ DŁUŻSZE I BARDZIEJ SŁONECZNE, DOŚWIADCZENIE PRZEMIAN ŚWIATA NATURY, STANOWI SWOISTY ZWIASTUN NADEJŚCIA ZGODNIE Z TRADYCJĄ ŁACIŃSKĄ – ZWYCIĘSTWA DOBRA NAD ZŁEM!

W TEN WYJĄTKOWY CZAS ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, W ATMOSFERZE NADZIEI I RADOŚCI PODEJMUJEMY ROZWAŻANIA NATURY EGZYSTENCJALNEJ, KTÓRE POZWALAJĄ NAM UŚWIADOMIĆ SOBIE, JAK WIELKĄ MIŁOŚCIĄ OBDARZYŁ NAS BÓG, KTÓRY BY NAS ZBAWIĆ - OFIAROWAŁ ŻYCIE  SWEGO SYNA ZA NAS.

PIELĘGNUJĄC I CELEBRUJĄC TRADYCJĘ I OBYCZAJE WIELKANOCNE, ROKROCZNIE SPOTYKAMY SIĘ NA UROCZYSTEJ WIECZERZY POEZJI PASYJNEJ, BY MÓC RAZEM JAKO  - „INTERNACKA RODZINA” – ZAGŁĘBIĆ SIĘ DUCHOWO W MISTERIUM TRIDUUM PASCHALNEGO – RADOSNE ALLELUJA!

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły