Robert Nicewicz  finalistą XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności!
W dniach 23 - 25 marca 2017 roku, w Szczecinie odbyły się eliminacje Centralne XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: technikum i liceum, i  daje zdolnej młodzieży możliwość ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze.
Naszą szkołę reprezentował uczeń kl. 3c Robert Nicewicz, który otrzymał TYTUŁ FINALISTY w centralnym etapie XXI olimpiady.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej finaliści olimpiad zwolnieni są z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ponadto, na mocy uchwał senatów wyższych uczelni, finaliści olimpiad zwolnieni są z egzaminów wstępnych do większości szkól wyższych w całej Polsce, na kierunki zgodne z profilem olimpiady.
Gratulujemy Robertowi !
Opiekunkami Roberta były panie Aleksandra Krawczyk i Edyta Gulińska.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły