22 maja 2017 roku odbyły się warsztaty kulinarne dla klasy III f TGH o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych, których przedmiotem  była ,,Kuchnia staropolska’’. Uczestników warsztatów  powitały Pani Dyrektor Marzena Cieślak i Kierownik Kształcenia Praktycznego Pani Aneta Czarnota – Kołcoń.  W pierwszej części spotkania pan Karol Lisiecki wygłosił wykład na temat panujących zwyczajów, stosowanych surowców i technik sporządzania potraw w kuchni staropolskiej.  Następnie  uczniowie przygotowali  potrawy omawianej kuchni.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły