Wraz z nadchodzącym końcem roku, wśród wychowanek  Internatu ZSG pojawia się potrzeba zwiększonej aktywności poznawczej. W ramach kierunku „społecznego” – Challange – postanowiłyśmy przeprowadzić akcję zbiórki książek. Inicjatywa ta, zaowocowała wizytą w PRASKIEJ BIBLITECE SĄSIEDZKIEJ przy ul: Brzeskiej 23, gdzie miałyśmy okazję poznać działalność kulturalno–oświatową tejże placówki w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Biblioteka ta, to projekt Fundacji „ZMIANA”, działającej już od 5 lat na Pradze Północ.
W imieniu wszystkich wychowanek Internatu ZSG przekazałyśmy na rzecz działania biblioteki kilkanaście książek, co spotkało się z dużą serdecznością i wdzięcznością ze strony założycielek Biblioteki.
Panie podczas spotkania podkreślały, iż cała inicjatywa nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli. Organizatorki Biblioteki Sąsiedzkiej od początku swej działalności, nigdy nie czerpały żadnych korzyści materialnych z tytułu swej pracy. Dla nas są świadectwem tego, iż warto pomagać innym bez blasku fleszy i aplauzu. Program pracy biblioteki zakłada między innymi zbiórki książek do zakładów karnych, poprawczaków czy domów dziecka.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły