Nauczyciele przedmiotów zawodowych:
Anna Kazimierska
Paulina Kulpa
Joanna Grabowska-Górniak
Aleksandra Wojciechowska
Elżbieta Wodzyńska
Anna Muszyc-Niewiadomska
Dorota Adamska
Edyta Gulińska
Agnieszka Pawlak-Zubka
Anita Jadczak
Magdalena Gruszczyńska
Roman Runowiecki
Ilona Leszczyńska
Dominik Orłowski
Hanna Giżyńska
Lidia Górska
Jolanta Litniewska
Aleksandra Krawczyk
Maria Kurzyna
Izabela Bidzińska-Myśliwiec
Beata Kłos
Jolanta Wicher
Iwona Namysław
Iwona Kalinowska-Wiącek
Teresa Wasilewska
Krystyna Radziwon
Eugenia Kościk
Lidia Łojek
Paweł Woźniak
Kinga Matuszewska
Hanna Kawalla

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i specjaliści:
Ewa Żochowska
Małgorzata Jankowska
Małgorzata Skowrońska
Anna Pelc
Alina Kraska
Marcin Piotrowski
Edyta Ciastowicz
Bożenna Ziółkowska
Grzegorz Skierkowski
Bartłomiej Heba
Mariusz Nowicki
Dariusz Wierzbicki
Grażyna Uścińska

Nauczyciele języka niemieckiego:
Marzena Dymarska
Lidia Karwat
Agnieszka Kopij
Maria Łaszewska-Koprucka
Małgorzata Stempel

Nauczyciele języka polskiego i wiedzy o kulturze:
Małgorzata Łukaszewska
Katarzyna Goliszewska-Szadura
Ewa Skrońc-Bielak
Ewa Strojnik
Elżbieta Zarębska
Marta Wójcik
Nauczyciele języka angielskiego:
Bogusława Godlewska
Sylwia Lewandowska
Beata Roth
Magdalena Izbicka
Dorota Derda
Marzanna Jakoniuk
Małgorzata Jaroszewska
Jacek Dłużniewski
Anna Mirończuk
Hanna Wasilewska-Epa
Cezary Dembiński
Tomasz Goduń
Jarosław Kosiński
Elżbieta Respondek-Rodzoch
Nauczyciele języka rosyjskiego:
Sylwia Kozak
Jolanta Kotkiewicz
Nauczyciele matematyki:
Agata Trykacz
Zenobia Witek
Elżbieta Gleń
Nauczyciele chemii:
Magdalena Radzio
Izabela Bidzińska-Myśliwiec
Anna Gruszczyńska
Nauczyciele historii i  przedmiotów społecznych:
Monika Stempień
Anna Kowalówka
Paweł Stadnicki
Nauczyciele biologii:
Agnieszka Stefan
Katarzyna Kopyt
Mirosław Dzikowicki
Nauczyciele geografii:
Jolanta Ziętała
Sławomir Rybkowski
Nauczyciele fizyki:
Izabela Cytryna
Magdalena Radzio
Romulad Szymański
Nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa:
Grzegorz Tarach
Nauczyciele Biblioteki Szkolnej:
Maria Dzięcioł
Joanna Jędrychowicz
Grażyna Piątkowska
Marcin Rakowicz
Pedagodzy Szkolni:
Elżbieta Jankowska
Barbara Metter
Milena Wierzbicka-Wąs
Joanna Fedoryńska
Wychowawcy w Internacie
Joanna Bernasiewicz
Monika Dudek
Maria Głowacka
Jolanta Stefaniak
Katarzyna Wykowska
Nauczyciele religii, wychowania do życia w rodzinie i etyki:
Agnieszka Domańska-Skurzyńska
Małgorzata Birnbach
Anna Żurawska
Zbigniew Naczk
Ks. Marek Iwański
Andrzej Wołosewicz
Małgorzata Stempel
Agata Kołek
Joanna Hodyra
Nauczyciele wychowania fizycznego:
Zbigniew Kuśmierczyk
Monika Grabowska
Jacek Pytlarczyk
Łukasz Sawicki
Gerard Kiciński
Zdzisława Jarosz
Grzegorz Żak
Krzysztof Bieleń
Elżbieta Kazimierczuk

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły