W Warsztacie Szkolnym ZSG, w pracowniach produkcyjnych wyrobów mącznych, mięsnych, garmażeryjnych i cukierniczych zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści pracujący w hotelach i restauracjach warszawskich oraz dyplomowani nauczyciele technolodzy.
Warsztat prowadzi także ogólnodostępną restaurację i bufet szkolny.
Naszymi odbiorcami są między innymi: Politechnika Warszawska, Biuro Edukacji, British Council, Miasto Stołeczne Warszawa, warszawskie szkoły.
Współpracujemy z Klubem na Hożej Domu Kultury Śródmieście, Szkolnym Klubem Wolontariatu, Stacjami Krwiodawstwa, przygotowując dla nich słodkie poczęstunki, paczki.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

 Wyróżnienie za szczególne zaangażowanie podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2016