2hT 22hT-th
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:45- 8:00          
1 8:00- 8:45 r_geografia JZ 6a OPwHot JB 417 religia-1/2 406
etyka-2/2 #E2b 5
wf-1/2 ZJ sd1
wf-2/2 #wf3 spp
matematyka BD 406
2 8:55- 9:40 MUH AN 416 OIwHot-1/2 WJ 304i
TPwH-2/2 #TP2 417
religia-1/2 406
etyka-2/2 #E2b 5
DzRec RR 419 j.angielski-1/3 #A2g 536
j.angielski-2/3 #A2G 421
j.angielski-3/3 #A2h 420
3 9:50-10:35 PDPH AN 416 OIwHot-1/2 WJ 304i
TPwH-2/2 #TP2 417
MUH AN 416 UŻwH BI 208 TPwH-1/2 JB 417
OIwHot-2/2 #OI2 305i
4 10:45-11:30 OPwHot JB 417 r_geografia JZ 6a matematyka BD 406 j.niemiecki-1/2 LK 420
j.niemiecki-2/2 #JN2 322
TPwH-1/2 JB 417
OIwHot-2/2 #OI2 305i
5 11:40-12:25 j.polski WK 208 j.polski WK 208 DzRec RR 419 historia PS 303 godz.wych JZ 207
6 12:35-13:20 Obsł_kons-1/2 DO 423
j. ang_hot-2/2 #AH2 536
DzRec RR 419 DzRec RR 419 j. ang_hot-1/2 IM 323
Obsł_kons-2/2 #OK2 222
wf-1/2 ZJ sd1
wf-2/2 #wf3 sił
7 13:40-14:25 Obsł_kons-1/2 DO 423
TPwH-2/2 #TP2 305i
j.angielski-1/3 #A2g 536
j.angielski-2/3 #A2G 535
j.angielski-3/3 #A2h 420
j.polski WK 208 TPwH-1/2 JB 305i
Obsł_kons-2/2 #OK2 222
wf-1/2 ZJ spp
wf-2/2 #wf3 sd1
8 14:35-15:20 TPwH-2/2 #TP2 305i j.angielski-1/3 #A2g 536
j.angielski-2/3 #A2G 535
j.angielski-3/3 #A2h 420
j.polski WK 208 TPwH-1/2 JB 305i wych.rodz. #W2b 314
Drukuj plan
wygenerowano 2017-11-03
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum