22 czerwca 2018 r. pożegnaliśmy w naszej szkole uczniów klas trzecich Branżowej Szkoły Gastronomicznej I stopnia.  We wzruszającej  uroczystości wzięli udział  (oprócz żegnanych w tym dniu absolwentów) :  Pani Dyrektor Marzena Cieślak, panie wicedyrektorki: E. Fatyga, M. Niedośpiał i J. Wiśniewska, wychowawcy klas, opiekunowie praktycznej nauki zawodu, pedagodzy, nauczyciele oraz rodzice uczniów.
„Każdy z Was pozostawił w tej szkole cząstkę siebie. Jesteśmy dumni z Waszych dotychczasowych osiągnięć i będziemy z zainteresowaniem śledzić Waszą dalszą karierę” – powiedziała odchodzącym trzecioklasistom Pani Dyrektor Marzena Cieślak.

Odsłony: 2635

6 czerwca 2018 r. w naszej Szkole odbyła się wizyta studyjna  „EU support to Vocational Education and Training in Azerbaijan” dla delegacji dyrektorów szkół zawodowych z Azerbejdżanu.

Podczas konferencji, Pani Dyrektor Marzena Cieślak, zapoznała przybyłych gości z systemem kształcenia i doskonalenia zawodowego obowiązującym w Polsce. Następnie zaprezentowaliśmy naszą ofertę kształcenia oraz zasady  współpracy ZSG z instytucjami rynku pracy i pracodawcami. Podzieliliśmy się też swoimi doświadczeniami, w jaki sposób podnosimy atrakcyjność kształcenia zawodowego oraz przygotowujemy młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Odsłony: 1859

29 maja w ramach inicjatyw ZSG z okazji Jubileuszowego Roku Odzyskania Niepodległości na małej sali gimnastycznej odbyła się lekcja patriotyczna, składająca się z dwóch modułów. 

W pierwszej części pani Monika Stempień przedstawiła postać marszałka Józefa Piłsudskiego, starając się jak zwykle w ciekawy sposób przybliżyć obraz twórcy niepodległego państwa polskiego.

W drugiej części pani Małgorzata Łukaszewska wygłosiła wykład z prezentacją multimedialną  „Motyw powstania styczniowego w kulturze polskiej”.
Prezentacja pani Małgorzaty Łukaszewskiej.

Odsłony: 1984

 27 kwietnia pożegnaliśmy naszych tegorocznych absolwentów – uczniów klas czwartych. Uroczystości, która odbyła się w dużej sali gimnastycznej, przewodniczyła pani dyrektor Marzena Cieślak. Poza głównymi bohaterami tego dnia, czyli czwartoklasistami, uczestniczyły w niej również panie wicedyrektorki: E. Fatyga, M. Niedośpiał, J. Wiśniewska i K. Izdebska-Gawrych, wychowawcy klas, a także uczący tam nauczyciele oraz rodzice uczniów.
Po przemówieniu pani dyrektor, wręczono podziękowania wychowawcom, którzy wspierali swoich podopiecznych podczas czteroletniego okresu nauki w naszej szkole. W imieniu tych ostatnich głos zabrała pani K. Kopyt. Następnie podziękowanie dla nauczycieli i uczniów wygłosił przewodniczący Rady Rodziców - pan Olaf Wojak. Swoich starszych kolegów pożegnali też uczniowie klas trzecich. Najlepsi spośród naszych absolwentów uzyskali tytuł Oskara Zawodowego, otrzymali listy gratulacyjne, rekomendacyjne, pochwalne. Nagrodzono i wyróżniono również osoby, które uzyskały osiągnięcia artystyczne oraz zdobyły sukcesy sportowe. Zostali też uhonorowani rodzice najlepszych uczniów – wręczono im listy gratulacyjne i podziękowania. Uroczystość, jak co roku, uświetniły występy młodszych kolegów i koleżanek – Szkolne Koło Teatralne „Wóz Tespisa” pod opieką pani E. Bielak, a także tegoroczni maturzyści, członkowie koła artystycznego.
Uczniowie, którym przyznano tytuł Oskara Zawodowego:
Robert Nicewicz – kl. 4c
Łukasz Floriańczyk – kl. 4c
Alicja Kaczor – kl. 4c
Grzegorz Zych – kl. 4c
Magdalena Miszczuk – kl. 4e
Krzysztof Kuklewski – kl. 4e
Bartłomiej Olesiński – kl. 4f
Natalia Młynarczyk – kl. 4h
Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Następnie pani dyrektor Marzena Cieślak życzyła wszystkim absolwentom powodzenia i osiągnięcia jak najlepszych wyników podczas zdawania egzaminu maturalnego.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej w galerii

Odsłony: 2116

PISARZ, DRUKARZ, KSIĘGARZ – bez nich by nie było książek


W dniach 9 -17 kwietnia 2018 r.  w bibliotece szkolnej odbywały się zajęcia dla uczniów klas 1c, 1e, 1f oraz 1j TGH, którzy wraz ze swoją polonistką  - panią Ewą Bielak, w ramach zajęć z wiedzy o kulturze, mogli bliżej poznać pracę twórców, wydawców i dystrybutorów książek.
Młodzież obejrzała między innymi wywiady z Katarzyną Bondą, Markiem Krajewskim i Remigiuszem Mrozem. Pisarze zdradzili nieco swoich warsztatowych tajemnic. Opowiadali, jak powstają ich książki, skąd czerpią inspiracje i jak zdobywają potrzebne informacje.

Odsłony: 2267


6 i 7 marca 2018 r., w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Saskiej 78, odbył się IX Turniej Zawodów. Jego celem było praktyczne zaprezentowanie szkół technicznych, aby pogłębić wiedzę młodzieży dotyczącą możliwości kształcenia w różnych zawodach oraz zachęcić uczniów klas gimnazjalnych do podjęcia nauki w technikach zgodnych z ich zainteresowaniami i pasjami.
W trakcie tegorocznego Turnieju zaprezentowano 18 atrakcyjnych zawodów z przyszłością, nauczanych w warszawskich technikach. Nasi uczniowie, ubrani w profesjonalne stroje, w przygotowanej przez nich sali przedstawiającej elegancką recepcję luksusowego hotelu, opowiadali o zawodzie hotelarza, a także o profesji kelnera i barmana.
Przyszli technicy hotelarstwa chętnie odpowiadali na wszystkie pytania związane z teoretyczną i praktyczną stroną nauki w prezentowanym zawodzie. Udzielali także informacji dotyczących przedmiotów nauczanych w naszej szkole, praktyk w znanych hotelach oraz możliwości odnalezienia się na rynku pracy po ukończeniu szkoły.
Kulminacyjnym momentem prezentacji naszej Szkoły był pokaz pracy animatora czasu wolnego oraz pokaz profesjonalnego kręcenia tacami przez naszych kelnerów, których występy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i wywołały zachwyt publiczności.
Mamy nadzieję, że prezentacje pomogą młodzieży kończącej gimnazjum w podjęciu trafnej decyzji dotyczącej wyboru przyszłej szkoły.

Odsłony: 2238
22 lutego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zespół  polonistów  wraz z zespołem wychowawczym zorganizował konkurs językowo – literacki.
Uczniowie , którzy wzięli w  nim udział, walczyli o tytuł Mistrza Języka Polskiego.
Lista zwycięzców:
Dagmara Podlejska kl. I B TGH
Piotr Kielak kl. II a TGH
Ewelina Rak kl. II b TGH
Żanna Zychowicz kl. III  H TGH

Zachęcamy wszystkich uczniów do pięknego  i poprawnego posługiwania się językiem polskim, a jednocześnie wypowiadamy wojnę wulgaryzmom!

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej wydarzenia

Odsłony: 1993
Schronisko funkcjonuje od 2001 r. To jedynie przystanek na drodze życia. Przystanek pomiędzy jednym domem a drugim. Obecnie w Schronisku przebywa na co dzień około 800 psów i 80 kotów. Miesięcznie do Schroniska trafia ok. 300 zwierząt. Biuro Przyjęć i Adopcji Zwierząt poprzez całodobowy dyżur jest łącznikiem pomiędzy Miastem a Schroniskiem. To tu docierają bezdomne zwierzęta z terenu m.st. Warszawy dostarczane przez Eko-patrole SM jak i osoby prywatne, to tu rozpoczynają się procesy adopcyjne osób zainteresowanych adopcją podopiecznych. Uczniowie ZSG przeprowadzili zbiórkę rzeczy w celu wsparcia podopiecznych Schroniska. Chętnie przynosili koce, prześcieradła i ręczniki za co serdecznie dziękujemy.
koordynator Mirosław Dzikowicki

Odsłony: 2169

Elegancko, nowocześnie, z klasą, czyli Poznańska na XXIX Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym…

Tegoroczne Targi Edukacyjne w Pałacu Kultury i Nauki  odbyły się w dniach 22-24 lutego.

Zgodnie z tradycją organizatorzy zaprezentowali bogaty program adresowany do gimnazjalistów oraz maturzystów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przyszli adepci liceów i techników mogli uczestniczyć w spotkaniach z doradcami zawodowymi oraz uczniami, którzy podjęli trafne decyzje dotyczące ścieżki kształcenia i chcieli podzielić się swoimi refleksjami na ten temat.

Odsłony: 4403

Rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage/EYCH). Z tej okazji na terenie całej Europy ( w mediach, instytucjach i szkołach)  odbywać się będą różnego rodzaju wydarzenia informujące, kulturalne, edukacyjne oraz zwiększające społeczną świadomość.

Europejskie Dziedzictwo Kulturowe silnie współtworzy zbiorową pamięć i tożsamość Europejczyków. Bogata różnorodność państw, regionów, społeczności lokalnych w Europie stanowi o wymianie kulturowej, łącząc ludzi w każdym wieku, pochodzących z różnych środowisk i kultur.

Na poziomie regionalnym dziedzictwo kulturowe sprzyja utrzymywaniu spójności lokalnej społeczności, integrując mieszkańców poprzez rewitalizację zaniedbanych obszarów, poprzez wzbudzanie potrzeby pracy i chęci podtrzymywania wspólnoty.

W Zespole Szkół Gastronomicznych na poziomach technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie realizują podstawowe zadania wynikające z projektu poprzez zachęcenie do dzielenia się i docenienia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego jako dobra wspólnego.

W tym celu są realizowane lekcje i projekty nawiązujące do stałego projektu ZSG „Kultura w słowie i smaku zaklęta”. W trakcie lekcji uczniowie wspólnie gawędzą na temat wielokulturowości, oglądają filmy promujące regionalizm i globalizm, słuchają muzyki oraz jedzą własnoręcznie przygotowane specjały, a wszystko...w celu zwiększenia świadomości wspólnej historii oraz podzielanych przez Europejczyków wartości poprzez wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.

Na jednej z lekcji królowały bezy, szarlotka, blok czekoladowy, kawa mielona oraz „Cztery pory roku” Vivaldiego.

Koordynatorem projektu w klasach technikum oraz w klasie II c z jest p. Ewa Bielak.

Link do projektu

Odsłony: 3296
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci nieodpłatne wspiera dzieci ze schorzeniami ograniczającymi ich życie. Każdy, komu nie jest obojętny los nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin, może wesprzeć działalność Fundacji WHD.

      Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy. Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. Obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opiekę w czasie umierania i w okresie żałoby.

   

Celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości. W przypadkach prenatalnej diagnozy ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, opieka paliatywna nad rodziną rozpoczyna się przed urodzeniem dziecka.

     Zespół Szkół Gastronomicznych zorganizował kiermasz świąteczny z którego dochód został przeznaczony na ten szczytny cel. Klasy 2aTg,2bTg i 2cTg upiekły ciasta chętnie kupowane przez uczniów i ich rodziców.

Zebraliśmy 1200 zł, za co serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej.

Koordynatorzy: Elżbieta Zarębska, Mirosław Dzikowicki.

Odsłony: 2248

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz powierzył naszej szkole organizację etapu wojewódzkiego.

Witam serdecznie wszystkie szkoły z naszego województwa, zapraszam do uczestnictwa i zgłaszania zwycięzców wyłonionych w eliminacjach szkolnych do udziału w drugim etapie wojewódzkim I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.

Pliki do pobrania:          Program turnieju         Regulamin turnieju

Odsłony: 3681
W dniach 13 -18 listopada 2017 r. odbyła się 30. Coroczna Konferencja AEHT, w której udział wzięła nauczycielka ZSG będąca także koordynatorem działań AEHT na terenie naszej szkoły – Anna Mirończuk. W tym roku gospodarzem imprezy była Belgia, która wszystkie wydarzenia zorganizowała w zabytkowym ośrodku Kursaal nad morzem w urokliwej Ostendzie. Jak co roku podczas międzynarodowego spotkania przez pięć dni odbywały się konkursy zawodowe. Uczniowie  z całej Europy mieli okazję zmierzyć się w takich dziedzinach jak: gastronomia, hotelarstwo, cukiernictwo, obsługa konsumenta, baristyka, barmaństwo czy turystyka. Oprócz konkursów działacze organizacji z całej Europy mieli okazję uczestniczyć w wycieczkach do takich belgijskich miast jak Bruksela, Antwerpia, Ghent, Brugia i Mechelen.

     Podczas wyjazdów możliwe było poznanie tamtejszego szkolnictwa zawodowego w trakcie zwiedzania tamtejszych szkół o profilu gastronomiczno – hotelarskim, spotkanie uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkół oraz wspólny obiad, w trakcie którego można było wymienić międzynarodowe doświadczenia i nawiązać współpracę między szkołami.

Odsłony: 2532

Po raz kolejny w Naszej Szkole odbył się Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie. Na inauguracji Pani Dyrektor Marzena Cieślak powitała serdecznie radcę ds. kulturalnych Ambasady włoskiej i zarazem dyrektora Włoskiego  Instytutu Kultury w Warszawie Roberto Cincotta, Paolo Gesumunno z tegoż Instytutu  oraz Szefa Kuchni Diego Bongiovanni w ICIF (Italian Culinary Institute for Foreigners).

Przez cały tydzień (od 20.11 do 25.11) Szef Diego Bongiovanni prowadził  dla uczniów naszej szkoły warsztaty kulinarne, opowiadając przy tym o  kuchni włoskiej, tradycji, kulturze i kraju. Uczniowie sporządzali takie potrawy jak:
Bucatini  alla cabonara, Tagliatelle jajeczne z ragu alla Bolognese, Filet z Dorady w warzywnej skorupce z sosem bearneńskim, Timbale z sera ricotta z przepiórczym jajkiem, chrupiącym boczkiem i sosem grzybowym, Ciasto orzechowe zabaione z Marsalą.


Młodzież biorąca udział w warsztatach miała okazję poznać oryginalne surowce pochodzące z różnych regionów Włoch oraz techniki i technologie sporządzania potraw. Możliwość uczenia się od jednego z najlepszych włoskich szefów kuchni, była bezcennym doświadczeniem dla naszych uczniów, za co szefowi bardzo dziękujemy. Serdeczne podziękowania składamy także Panu Ambasadorowi Włoch Alessandro de Pedys oraz Panu dyrektorowi Roberto Cincotta za zorganizowanie w Naszej Szkole tego wydarzenia.

Fotoreportaż w Galerii

Przepisy potraw przygotowane przez uczniów

1. Bucatini alla carbonara

2. Filet z dorady w warzywnej kołderce z sosem buernenskim

3. Jajeczne Tagliatelle z ragu alla Bolognese

4. Timbalo z ricotty z przepiorczym jajkiem, boczkiem i grzybami

5. Tort orzechowy z ciepłym zabaione z Marsalą

Odsłony: 3830
24 listopada 2017 r. w Centrum Kreatywności odbył się I Warszawski Kongres „Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy” zorganizowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Adresatami tego przedsięwzięcia byli dyrektorzy warszawskich techników i branżowych szkół I stopnia, pracodawcy, przedstawiciele warszawskich uczelni oraz doradcy zawodowi. Kongres prowadził Pan Jarosław Gugała prezenter telewizji Polsat, który przeprowadził wywiad z Panią Anną Sochą dyrektorem ds. personalnych firmy Kramar S.A. i Panem Janem Polcynem Prezesem Grupy Dora Metal.
Odsłony: 4514

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły