29 maja w ramach inicjatyw ZSG z okazji Jubileuszowego Roku Odzyskania Niepodległości na małej sali gimnastycznej odbyła się lekcja patriotyczna, składająca się z dwóch modułów. 

W pierwszej części pani Monika Stempień przedstawiła postać marszałka Józefa Piłsudskiego, starając się jak zwykle w ciekawy sposób przybliżyć obraz twórcy niepodległego państwa polskiego.

W drugiej części pani Małgorzata Łukaszewska wygłosiła wykład z prezentacją multimedialną  „Motyw powstania styczniowego w kulturze polskiej”.
Prezentacja pani Małgorzaty Łukaszewskiej.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły