6 czerwca 2018 r. w naszej Szkole odbyła się wizyta studyjna  „EU support to Vocational Education and Training in Azerbaijan” dla delegacji dyrektorów szkół zawodowych z Azerbejdżanu.

Podczas konferencji, Pani Dyrektor Marzena Cieślak, zapoznała przybyłych gości z systemem kształcenia i doskonalenia zawodowego obowiązującym w Polsce. Następnie zaprezentowaliśmy naszą ofertę kształcenia oraz zasady  współpracy ZSG z instytucjami rynku pracy i pracodawcami. Podzieliliśmy się też swoimi doświadczeniami, w jaki sposób podnosimy atrakcyjność kształcenia zawodowego oraz przygotowujemy młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Nasi goście mieli też okazję obejrzeć pracownię hotelarską oraz jednostkę mieszkalną, w której uczniowie pod opieką nauczyciela zawodu – pana Romana Runowieckiego, poznają rzeczywiste warunki pracy. Pochwaliliśmy się również profesjonalną pracownią obsługi konsumenta oraz zaprezentowaliśmy zajęcia
z zakresu kelnerstwa. Szczególną atrakcję stanowił efektowny pokaz kelnerski przygotowany pod czujnym okiem naszego nauczyciela – pana Grzegorza Skierkowskiego.

Następnie dyrektorzy szkół z Azerbejdżanu obserwowali warsztaty kulinarne
z udziałem strategicznego partnera naszej Szkoły – firmy TRANSGOURMET właściciela SELGROS Cash & Carry. Zajęcia zakończono degustacją potraw kuchni polskiej.

Goście zwiedzili też restaurację szkolną, pracownie produkcyjne i dydaktyczne.

Wizyta zakończyła się lunchem w restauracji autorskiej ZSG.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły