22 czerwca 2018 r. pożegnaliśmy w naszej szkole uczniów klas trzecich Branżowej Szkoły Gastronomicznej I stopnia.  We wzruszającej  uroczystości wzięli udział  (oprócz żegnanych w tym dniu absolwentów) :  Pani Dyrektor Marzena Cieślak, panie wicedyrektorki: E. Fatyga, M. Niedośpiał i J. Wiśniewska, wychowawcy klas, opiekunowie praktycznej nauki zawodu, pedagodzy, nauczyciele oraz rodzice uczniów.
„Każdy z Was pozostawił w tej szkole cząstkę siebie. Jesteśmy dumni z Waszych dotychczasowych osiągnięć i będziemy z zainteresowaniem śledzić Waszą dalszą karierę” – powiedziała odchodzącym trzecioklasistom Pani Dyrektor Marzena Cieślak.

Po przemówieniu Pani Dyrektor wręczono podziękowania wychowawcom oraz opiekunom praktycznej nauki zawodu. W imieniu wychowawców pożegnała absolwentów wzruszona  Pani Elżbieta Kazimierczuk, która przez trzy lata opiekowała się klasą IIIc. Odchodzących kolegów pożegnali też uczniowie klas młodszych. W czasie uroczystości nie zabrakło ciepłych słów pożegnania  ze strony absolwentów i  ogromnego bukietu kwiatów złożonego jako wyraz wdzięczności na ręce Pani Dyrektor.
Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie nagród i wyróżnień. Najlepsi spośród naszych absolwentów uzyskali tytuł Oskara Zawodowego, otrzymali listy gratulacyjne, rekomendacyjne  i pochwalne. Wręczono też  dyplomy i medale za  sukcesy sportowe oraz nagrody specjalne ufundowane przez Warsztaty Szkolne dla uczniów, którzy wykazali się szczególną sumiennością  i odpowiedzialnością.

Oskara Zawodowego
(przyznawanego uczeniom ZSG za wybitne osiągnięcia w trakcie całego cyklu kształcenia) otrzymała w roku szkolnym 2017/18  Zuzanna Bartler z klasy IIIb, która zdobyła 8. miejsce i tytuł laureata w ogólnopolskich eliminacjach Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.
Statuetkę oraz list rekomendacyjny wręczyła absolwentce Pani Dyrektor Marzena Cieślak.
Dzięki hojności i życzliwości firmy Global, najlepszej firmy japońskiej produkującej noże kuchenne oraz jej przedstawiciela, Pana Andrzeja Wolny, wręczono w tym roku dwa stypendia finansowe uczniom, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen w zawodzie kucharz i zawodzie cukiernik.
Beneficjentami stypendiów zostali: Cezary Jóźwiak z klasy III a oraz Marta Murawska z klasy III c.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy, a firmie Global serdecznie dziękujemy!
Na zakończenie uroczystości  Pani Dyrektor życzyła wszystkim absolwentom powodzenia i osiągnięcia jak najlepszych wyników podczas zdawania egzaminu zawodowego.
Uroczystość przygotowała pani wicedyrektor Elżbieta Fatyga.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły