W dniu 5 listopada przedstawicielka naszej szkoły p. Anna Mirończuk wzięła udział w seminarium kontaktowym związanym z programem Erasmus Plus organizowanym w Warszawie przez firmę European Training Network.

To już trzecie seminarium organizowane przez powyższą instytucję, w którym mamy przyjemność brać udział i wymieniać doświadczenia z innymi nauczycielami biorącymi udział w programie. Podczas spotkania mogliśmy dowiedzieć się więcej na temat wypełniania i składania wniosków do programu Erasmus Plus oraz innych programów kształtujących umiejętności językowe, a także znaleźć zagranicznego partnera w aż 9 krajach europejskich.

Była też okazja do bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami organizacji, w tym jej wiceprezesem Francesco di Bello. Mamy nadzieję, że nasza współpraca pozwoli rozszerzyć nasze kręgi na skalę międzynarodową i zaowocuje nowymi projektami zagranicznymi dla uczniów naszej szkoły.

 

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły