Od  2011 roku obchodzimy nowe święto państwowe. Jest to dzień poświęcony „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.                
W naszej Szkole pierwszego marca 2019 roku wybrane klasy na trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej miały  spotkanie ze świadkiem historii panem Januszem Niemcem (Żubrydem) uznawanym za najmłodszego więźnia komunistycznej władzy - trafił do aresztu jako pięcioletnie dziecko, tylko dlatego, że był dzieckiem działaczy antykomunistycznego podziemia.
Inicjatorem spotkania była pani Marzena Dymarska, a moderatorem pani Monika Stempień.
Gościa i zebranych uczniów powitała pani dyrektor Marzena Cieślak.
Spotkaniu towarzyszyło ogromne zainteresowanie, uczniowie z uwagą słuchali opowieści i oglądali film dokumentalny, który był uzupełnieniem opowieści naszego bohatera.
Ponadto w tym szczególnym dniu wszyscy uczniowie mogli obejrzeć na szkolnych telebimach okolicznościową prezentację i wysłuchać audycji autorstwa pani Moniki Stempień, a także posłuchać na wybranych przerwach piosenek o Żołnierzach Wyklętych. O oprawę muzyczną zadbał pan Marcin Rakowicz, który jest także autorem zdjęć.
Monika Stempień

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły