Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

obchodzony jest 29 kwietnia każdego roku. 

Jest to święto mające na celu podkreślenie znaczenia solidarności i współpracy pomiędzy różnymi pokoleniami. Dzień ten przypomina nam o konieczności wzajemnego szacunku, zrozumienia i wsparcia między młodszymi i starszymi osobami. Na godzinach wychowawczych odbędą się dziś prelekcje o prawach seniorów.

 

Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu ZSG przez cały rok pamiętają i obdarowują osoby starsze wsparciem oraz własnoręcznie przygotowanymi prezentami:

  1. Akcja pierniki dla Fundacji „Senior w Koronie”- wypiek pierników i wspólne dekorowanie, pakowanie, a następnie przekazywanie osobom starszym podopiecznym Fundacji.
  2. Akcja mazurki dla Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty - wypiek i dekoracja mazurków z masą kajmakową, pakowanie i przekazanie podopiecznym ośrodka.

Także Samorząd Szkolny w ramach solidarności międzypokoleniowej organizuje:

  1. Spotkania z seniorami - uczestnikami Powstania Warszawskiego.
  2. Akcję Kartka dla Powstańca.

 

Czas spędzony przez naszych uczniów ze starszymi osobami jest bezcenną lekcją serdeczności i życiowego doświadczenia, które wzmacniają międzypokoleniową więź.