Spółka ORBIS S.A. Oddział Hotel Novotel Warszawa Centrum - objęła patronatem uczniów klas o specjalności technik hotelarstwa