Kalendarium 2020/2021

1 września 2020 r. – początek roku szkolnego 2020/2021

30 kwietnia 2021 r. – zakończenie zajęć w klasach czwartych TGH

25 czerwca 2021 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

I okres w klasach 1-3

1 września 2020 – 29 stycznia 2021 r.

II okres w klasach 1-3

1 lutego 2021 – 25 czerwca 2021 r.

I okres w klasach 4

1 września 2020 – 11 grudnia 2020 r.

II okres w klasach 4

14 grudnia 2020 – 30 kwietnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

4 – 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.


Dni ustawowo wolne od pracy

11 listopada 2020 r. /środa/

Święto Niepodległości

1 stycznia 2021 r. /piątek/

Nowy Rok

6 stycznia 2021 r. /środa/

Trzech Króli

3 maja 2021 r. /poniedziałek/

Święto Konstytucji 3 Maja

3 czerwca 2021 r. /czwartek/

Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dla uczniów

Na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.)

19 października 2020 r. /poniedziałek/ Przygotowanie nauczania zdalnego

22 października 2020 r. /czwartek/

Przygotowanie nauczania zdalnego

4 maja 2021 r./wtorek/

Egzamin maturalny z języka polskiego *

5 maja 2021 r. /środa/

Egzamin maturalny z matematyki *

6 maja 2021 r. /czwartek/

Egzamin maturalny z języka angielskiego

7 maja 2021 r. /piątek/

Egzamin maturalny z języka angielskiego pr.

4 czerwca 2021/piątek/

Dzień po święcie Bożego Ciała

22 czerwca 2020 /wtorek/

Część pisemna egzaminu zawodowego

*Dni wolne wyłącznie dla uczniów TGH


Terminy wystawiania nieklasyfikowań

oraz przewidywanych ocen rocznych i końcowych

Do 30 listopada 2020 r.

klasy 4 TGH /oceny z przedmiotów zawodowych/

Do 19 kwietnia 2021 r.

klasy 4 TGH

Do 9 czerwca 2021 r.

klasy 1-3 TGH i BSG

 

Zebrania Rady Pedagogicznej

27 sierpnia 2020 r. /czwartek/

Podsumowanie roku szkolnego 2019/20

31 sierpnia 2020 r. /poniedziałek/

Organizacja roku szkolnego 2020/21

1 grudnia 2020 r. /wtorek/

Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych

kl. 4 - oceny końcowe

8 grudnia 2020 r. /wtorek/

Klasyfikacja śródroczna i końcowa klas czwartych

2 lutego 2021 r. /wtorek/

Klasyfikacja śródroczna klas 1-3

9 lutego 2021 r. /wtorek/

PODSUMOWANIE I OKRESU

20 kwietnia 2021 r. /wtorek/

Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych klas 4

27 kwietnia 2021 r. /wtorek/

Klasyfikacja końcowa klas 4 TGH

10 czerwca 2021 r. /czwartek/

Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych
klas 1-3

17 czerwca 2021 r. /czwartek/

Klasyfikacja roczna klas 1-3

25 czerwca 2021 r. /piątek/

PODSUMOWANIE ROKU

 

Zebrania z rodzicami

15 września 2020 r. /wtorek/

Zebranie organizacyjne – wszystkie klasy
- informacja o Statucie, regulaminach, wymaganiach edukacyjnych

17 listopada 2020 r. /wtorek/

Zebranie informacyjne - wszystkie klasy

1 grudnia 2020 r. /wtorek/

Klasy 4 - przewidywane oceny końcowe
i nkl z przedmiotów kończących się

2 lutego 2021 r. /wtorek/

Wyniki klasyfikacji śródrocznej

20 kwietnia 2021 r. /wtorek/

Klasy 4 oceny przewidywane i nkl

pozostałe klasy- zebranie informacyjne

10 czerwca 2021 r. /czwartek/

Klasy 1-3 oceny przewidywane i nkl