Mazowiecki Tydzień Bezbieczeństwa w ZSG    

13 maja 2022 r. nasza szkoła wzięła udział w konferencji inaugurującej Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa, która to konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Kuratora Oświaty w Warszawie. Tematem spotkania była profilaktyka zagrożeń związanych z  bezpiecznym poruszaniem się po drogach, a także  kwestie bezpieczeństwa nad wodą i przyczyny powstawania pożarów.

     W ramach tegorocznej już dziewiątej edycji Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa, która odbywała się od 13 do 20 maja, w naszej szkole podjęto  wiele działań adresowanych do wszystkich uczniów ZSG. Miały one na celu uświadomienie młodzieży, z jakimi niebezpieczeństwami można się spotkać oraz jakich zasad należy przestrzegać, aby być bezpiecznym.

     Klasy pierwsze wysłuchały prelekcji pedagoga szkolnego na temat profilaktyki raka skóry. Uczniowie wzięli również udział w spotkaniu z funkcjonariuszem Policji, który poruszył problem zachowań ryzykownych i ich konsekwencji prawnych. Przypomniał też zasady bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych. Do klas pierwszych adresowane były również zajęcia psychoedukacyjne poświęcone bezpieczeństwu w sieci prowadzone przez funkcjonariusza Straży Miejskiej.

     Z kolei uczniowie klas drugich wzięli udział w spotkaniach poświęconych profilaktyce raka piersi, jądra i szyjki macicy.

     Klasy trzecie spotkały się z przedstawicielką Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, która przestrzegała przed niebezpieczeństwami związanymi z hazardem.

     Dla najstarszych uczniów przygotowano spotkanie z funkcjonariuszem Policji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i skutków łamania przepisów ruchu drogowego.

     Szkolny Inspektor BHP, pan Grzegorz Tarach, zorganizował zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.

     Uczniowie ZSG pod kierunkiem nauczycieli informatyków przygotowali także gazetki tematyczne dot. bezpieczeństwa, wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Pożegnanie klas IV

W piątek 29 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość pożegnania Absolwentów. Tego dnia spotkali się oni wraz z wychowawcami w nowej sali gimnastycznej. Uczestnikami uroczystości byli też rodzice uczniów, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni Goście.

O godzinie 9.00 rozpoczęła się część oficjalna, którą poprowadzili uczniowie klasy III ap - Weronika Gurynow, Kacper Amerek i Bartosz Palkowski. Przywitali oni Dyrekcję, nauczycieli i uczniów. Następnie wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Głos zabrała Pani Dyrektor Marzena Cieślak i  zwróciła się do absolwentów, którzy w tym dniu oficjalnie żegnali się ze szkołą. Wskazała, że za nimi już cztery lata wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych wzlotów i być może niewielkich porażek, które wspólnie udało się przekuć w sukces. Był to czas, w którym zawiązywali nowe przyjaźnie. Niektóre z nich będą zapewne trwały przez całe życie.  Nauka w tej szkole to już historia, którą tworzyli i już na zawsze w niej pozostaną.  Jednocześnie jest to zakończenie pewnego etapu i początek nowego okresu w życiu. Dyrektor Marzena Cieślak wskazała, że przed nimi otwiera się droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Droga, na której spotkają radość i łzy. Z maturzystami związane są duże nadzieje, ponieważ wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte, odkrywane i rozwijane w tej szkole, będą procentowały i pozwolą przetrwać wszystkie gorsze chwile i przekuć je w radość sukcesu. Dyrekcja i nauczyciele są z nich dumni!

Spotkanie emerytowanych nauczycieli

W czwartek 12 maja do naszej szkoły przybyli  wyjątkowi goście. Byli to nauczyciele emeryci od wielu lat związani z naszą placówką. Spotkanie odbyło się w restauracji szkolnej, która zaproponowała smaczny poczęstunek. Przygotowali go uczniowie pod kierunkiem Pani Marii Morawskiej, kierownik warsztatów szkolnych.

Na początku uroczystości  Pani Dyrektor Marzena Cieślak przywitała gości i  złożyła  im życzenia z okazji minionych Świąt Wielkanocnych. Dalszą część spotkania  wypełniły rozmowy i wspomnienia. Zebrani wracali myślami do przeszłości, kiedy byli pracownikami ZSG na Poznańskiej. Spędzili tu dużą część swojego życia i stali się częścią historii szkoły.

Cieszymy się ze spotkania i dziękujemy za przybycie. Mamy nadzieję, że więź ze szkołą będzie trwała przez wiele lat.

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

W Dzień Edukacji Narodowej przedstawiciele klas pierwszych i drugich, Dyrekcja i Nauczyciele spotkali się w małej sali gimnastycznej. Wszyscy wzięli udział w podniosłej uroczystości ślubowania i przekazania Sztandaru Szkoły młodszym klasom. Uroczystość poprowadziła pani Ewa Skrońc-Bielak, odpowiedzialna za przygotowanie całej imprezy.

Pani Dyrektor Marzena Cieślak powitała zebranych i zwróciła się do  uczniów klas pierwszych i drugich, którzy  dzięki ślubowaniu zostaną pełnoprawnymi  uczniami  Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego, szkoły z tradycjami, która od osiemdziesięciu pięciu lat kształci młodych ludzi, wyposaża ich w niezbędną wiedzę i umiejętności a jej uczniowie i absolwenci odnoszą krajowe i międzynarodowe sukcesy. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że  klasy pierwsze i drugie będą kontynuować tę chlubną tradycję. Zaapelowała też, aby uczniowie  nie bali się podejmowania wyzwań i korzystali ze wszystkich możliwości, które proponuje szkoła, rozwijali swoje umiejętności, pasje, zamiłowania i talenty, byli kreatywni i  otwarci na ludzi, których tu spotykają –  kolegów oraz nauczycieli. Życzyła, aby czas spędzony w szkole zapewnił wszystkim doskonały start w dorosłe życie.