DYŻURY KIEROWNICTWA - II okres roku szkolnego 2020/2021

 

Dzień

7.30 – 12.00

pokój

12.00 – 16.30

pokój

Poniedziałek

Jadwiga Wiśniewska

Maria Morawska

Aleksandra Wojciechowska

224

128a

411

Jadwiga Wiśniewska

Maria Morawska

Aleksandra Wojciechowska

224

128a

411

Wtorek

Marzena Cieślak

Jurkowska Barbara

Ilona Leszczyńska

131

521

102

Marzena Cieślak

Jurkowska Barbara

Ilona Leszczyńska

131

521

102

Środa

Grażyna Wolna-Nowodworska

Lidia Łojek

128a

411

Grażyna Wolna-Nowodworska

Lidia Łojek

128a

411

Czwartek

Marzena Niedośpiał

Aleksandra Wojciechowska

Lidia Łojek

324

411

Marzena Niedośpiał

Aleksandra Wojciechowska

Lidia Łojek

324

411

Piątek

Elżbieta Fatyga

Ilona Leszczyńska

129

102

Elżbieta Fatyga

Ilona Leszczyńska

129

102

 

Harmonogram dyżurów stacjonarnych pedagogów i psychologa w II okresie roku szkolnego 2020/21 w okresie nauczania zdalnego

 

Dzień tygodnia

Imię i nazwisko

Godziny pracy

Nr pokoju

Nr telefonu

Poniedziałek

Dorota Olbryś

12.00 - 15.00

108

22 627-92-11 wew.228

Wtorek

Barbara Metter

14.00 – 16.00

109

22 627-92-11 wew.224

Środa

Elżbieta Jankowska

14.00 – 16.00

226

22 627-92-11 wew.155

Czwartek

Joanna Fedoryńska

14.00 – 16.00

109

22 627-92-11 wew.224

Piątek

Milena Wierzbicka-Wąs

14.00 – 16.00

226

22 627-92-11 wew.155