1. Szkoła branżowa - klasy 1 - na podbudowie szkoły podstawowej

2. Szkoła branżowa - klasy 2

3. Szkoła branżowa - klasy 2 - na podbudowie szkoły podstawowej

4. Szkoła branżowa - klasy 3

5. Technikum - klasy 1 - na podbudowie szkoły podstawowej

6. Technikum - klasy 2

7. Technikum - klasy 2 - na podbudowie szkoły podstawowej

8. Technikum - klasy 3

9. Technikum - klasy 4

Podział na grupy z języka obcego odbywa się na podstawie testu poziomującego, który uczniowie napiszą na początku września. Po przeprowadzeniu testu nauczyciel określa, z jakiego podręcznika będą korzystać uczniowie.

Zakupu podręczników do nauki języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i hiszpańskiego) uczniowie klas pierwszych dokonają w miesiącu wrześniu 2020 r. po przeprowadzeniu testu poziomującego.