Szkoła zawarła porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach branży gastronomicznej i hotelarskiej:

  • Ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – dotyczące doskonalenia procesu kształcenia uczniów Zespołu oraz wspierania szkoły w działalności dydaktycznej;
  • Z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni, które ma na celu unowocześnienie procesu kształcenia w zawodach branży gastronomicznej z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych oraz ściślejsze powiązanie potrzeb rynku pracy z kierunkami kształcenia
  • Ze Spółką ORBIS S.A. Oddział Hotel Novotel Warszawa Centrum - objęto patronatem uczniów klas o specjalności technik hotelarstwa;
  • Z firmą Transgurmet, właściciel Selgros - objęto patronatem uczniów klas o specjalności technik żywienia i usług gastronomicznych oraz cukiernik;
  • Z Firmą Dora-Metal, które ma na celu unowocześnienia procesu kształcenia w zawodach branży gastronomicznej z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i wyposażenia.
  • Z Hotelem Marriott, który objął patronatem uczniów klas o specjalności kelner;
  • Z Hotelem Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre, który objął patronatem uczniów klas o specjalności kucharz;
  • Z Hotelem Courtyard by Marriott Warsaw Airport, który objął patronatem uczniów klas o specjalności kucharz w branżowej szkole gastronomicznej I stopnia;
  • Z Centrum Szkolenia Barmanów, które ma na celu przekazywanie uczniom wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań w branży barmańskiej;

 Współpraca będzie polegała na doskonaleniu zawodowym uczniów i nauczycieli oraz na wzbogacaniu bazy dydaktycznej szkoły.