16.30

spotkanie z rodzicami klas maturalnych (klasy 4 po gimnazjum) mała sala gimnastyczna (procedury egzaminu maturalnego)

17.00

spotkanie z rodzicami klas: 3 technik żywienia TGH, 3 kucharz BSG, 3 cukiernik BSG (procedury egzaminu zawodowego) duża sala gimnastyczna

17:00

spotkanie rodziców z wychowawcami klas 4 (sale lekcyjne)

17.30

spotkanie rodziców z wychowawcami klas: 2, 3 (sale lekcyjne)

17.30

spotkanie z rodzicami klas pierwszych (duża sala gimnastyczna)

18.00

spotkanie rodziców klas pierwszych z wychowawcami (w salach lekcyjnych)