DYŻURY KIEROWNICTWA - II okres roku szkolnego 2020/2021

 

Dzień

7.30 – 12.00

pokój

12.00 – 16.30

pokój

Poniedziałek

Jadwiga Wiśniewska

Maria Morawska

Aleksandra Wojciechowska

224

128a

411

Jadwiga Wiśniewska

Maria Morawska

Aleksandra Wojciechowska

224

128a

411

Wtorek

Marzena Cieślak

Jurkowska Barbara

Ilona Leszczyńska

131

521

102

Marzena Cieślak

Jurkowska Barbara

Ilona Leszczyńska

131

521

102

Środa

Grażyna Wolna-Nowodworska

Lidia Łojek

128a

411

Grażyna Wolna-Nowodworska

Lidia Łojek

128a

411

Czwartek

Marzena Niedośpiał

Aleksandra Wojciechowska

Lidia Łojek

324

411

Marzena Niedośpiał

Aleksandra Wojciechowska

Lidia Łojek

324

411

Piątek

Elżbieta Fatyga

Ilona Leszczyńska

129

102

Elżbieta Fatyga

Ilona Leszczyńska

129

102