DYŻURY rok szkolny 2021/2022

 

 

7.30 – 12.00

pokój

12.00 – 16.30

pokój

Poniedziałek

Jadwiga Wiśniewska

224

Jadwiga Wiśniewska

Aleksandra Wojciechowska

224

411

Wtorek

Jadwiga Wiśniewska

Ilona Leszczyńska

224

102

Marzena Niedośpiał

Agnieszka Kmiecik

324

102

Środa

Elżbieta Fatyga

129

Elżbieta Fatyga

Ilona Leszczyńska

129

102

Czwartek

Elżbieta Fatyga

Ilona Leszczyńska

130

102

Marzena Cieślak

Aleksandra Wojciechowska

130

411

Piątek

Marzena Niedośpiał

Agnieszka Kmiecik

324

411

Marzena Niedośpiał

Agnieszka Kmiecik

324

411