1 września 2021 r. – początek roku szkolnego 2021/2022
29 kwietnia 2022 r. – zakończenie zajęć w klasach czwartych TGH
24 czerwca 2022 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych
I okres w klasach 1-3 1 września 2021 – 21 stycznia 2022 r.
II okres w klasach 1-3 24 stycznia 2022 – 24 czerwca 2022 r.
I okres w klasach 4 1 września 2021 – 10 grudnia 2021 r.
II okres w klasach 4 13 grudnia 2021 – 29 kwietnia 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada 2021 /poniedziałek/ Wszystkich Świętych
11 listopada 2021 r. /czwartek/ Święto Niepodległości
6 stycznia 2022 r. /czwartek/ Trzech Króli
3 maja 2022 r. /wtorek/ Święto Konstytucji 3 Maja
16 czerwca 2022 r. /czwartek/ Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów
Na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.)

12 listopada 2021 /piątek/ Dzień po Narodowym Święcie
Niepodległości
10 stycznia 2022 r. /poniedziałek/ Część praktyczna egzaminu zawodowego *
11 stycznia 2022 r. /wtorek/ Część pisemna egzaminu zawodowego*
2 maja 2022 /poniedziałek/ Dzień przed Świętem 3 maja
4 maja 2022 r. /środa/ Egzamin maturalny z języka polskiego *
5 maja 2022 r. /czwartek/ Egzamin maturalny z matematyki *
6 maja 2022 r. /piątek/ Egzamin maturalny z języka angielskiego
17 czerwca 2022/piątek/ Dzień po święcie Bożego Ciała
8 czerwca 2022 /środa/ Część praktyczna egzaminu zawodowego

*Dni wolne wyłącznie dla uczniów TGH

Terminy wystawiania nieklasyfikowań oraz przewidywanych ocen rocznych i końcowych

Do 29 listopada 2021 r. klasy 4 TGH /oceny z przedmiotów zawodowych/
Do 10 stycznia 2022 r. klasy 3 TGH - technik hotelarstwa /oceny z przedmiotów zawodowych/
Do 13 kwietnia 2022 r. klasy 4 TGH
Do 6 czerwca 2022 r. klasy 1-3 TGH i BSG

Zebrania Rady Pedagogicznej

30 sierpnia 2021 r.
/poniedziałek/
Podsumowanie roku szkolnego 2020/21
Organizacja roku szkolnego 2021/22
9 września 2021 /czwartek/ Organizacja roku szkolnego 2021/22
30 listopada 2021 r. /wtorek/ Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych
kl. 4 - oceny końcowe
7 grudnia 2021 r. /wtorek/ Klasyfikacja śródroczna i końcowa klas
czwartych
13 stycznia 2022 r. /czwartek/ Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych -  klasy 3 TGH – technik hotelarstwa
18 stycznia 2022 r. /wtorek/ Klasyfikacja śródroczna i roczna klas 1-3
15 lutego 2022 r. /wtorek/ PODSUMOWANIE I OKRESU
20 kwietnia 2022 r. /środa/ Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych klas 4
26 kwietnia 2022 r. /wtorek/ Klasyfikacja końcowa klas 4 TGH
7 czerwca 2022 r. /wtorek/ Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych
klas 1-3
15 czerwca 2022 r. /środa/ Klasyfikacja roczna klas 1-3
24 czerwca 2022 r. /piątek/ PODSUMOWANIE ROKU

Zebrania z rodzicami

9 września 2021 r. /czwartek/ Zebranie organizacyjne – wszystkie klasy
- informacja o Statucie, regulaminach,
wymaganiach edukacyjnych
16 listopada 2021 r. /wtorek/ Zebranie informacyjne - wszystkie klasy
30 listopada 2021 r. /wtorek/ Klasy 4 - przewidywane oceny końcowe i nkl z przedmiotów kończących się
10 stycznia 2022 r. /poniedziałek/ Klasy 3 TGH – technik hotelarstwa przewidywane oceny roczne i nkl
25 stycznia 2022 r. /wtorek/ Wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej
20 kwietnia 2022 r. /środa/ Klasy 4 oceny przewidywane i nkl
pozostałe klasy- zebranie informacyjne
7 czerwca 2022 r. /wtorek/ Klasy 1-3 oceny przewidywane i nkl