dzień tańca w internacie

Wiosna w kwietniu przybiera na sile! Siła ta, to czas wpisanych w kulturę łacińską – Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, ale także okres celebrowania pięknych tradycji i obyczajów kultury polskiej. Otóż na dzień 29 kwietnia przypada międzynarodowe święto tańca. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszego Internatu postać wyjątkową bo artystkę panią Marię Der, która była solistką Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, a obecnie pracuje jako pedagog w Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze” ucząc sztuki tańca, jak i historii muzyki adeptów szkoły artystycznej działającej w siedzibie Zespołu „Mazowsze”. „Mazowsze" to coś więcej niż zespół muzyczny, teatr czy instytucja artystyczna.


To symbol i kontynuacja polskiej tradycji. Stworzony przez dwoje pasjonatów w 1948 roku przez Mirę Ziemińską – Sygietyńską i  Tadeusza Sygietyńskiego, szybko stał się barwną wizytówką Polski za granicą. Dom rodziców Sygietyńskiego, był  miejscem magicznym. To tu gościli i współpracowali z tatą pana Tadeusza Sygietyńskiego wielcy Polscy twórcy: Sienkiewicz, AleksanderMaksymilian Gierymscy, Chełmoński, Witkiewicz. W takiej atmosferze dorastał kompozytor, pedagog i strażnik wiejskiej kultury duchowej i materialnej. Dziedzictwo umiłowania polskości twórca Zespołu „Mazowsze” niestrudzenie kontynuował wraz z małżonką panią Mirą. To właśnie pod jej okiem, młodzież pobierała i pobiera do dnia dzisiejszego naukę na poziomie ogólnokształcącym, jak i zawodowym. Do południa ćwiczono emisję i grę na instrumentach. Wykładano historię muzyki, harmonię, aranżację, uczono dziewiętnastowiecznych tańców salonowych, podstaw baletu.  Nasz gość podczas spotkania przeniósł nas w świat pasji i wrażliwości folkloru polskiego, w którym każdy kolor, symbol ma swoje ukryte przesłanie i odnosi się do tożsamości narodowej Polaków oraz piękna muzyki i tańca ludowego. Wyposażeni w wiedzę teoretyczną z zakresu „sztuki wysokiej”, postanowiliśmy skorzystać z niebywałej okazji i udaliśmy się w gościnne progi „Mazowsza” – do Otrębusów pod Warszawą. Nasze wrażenia z wizyty możemy podsumować - ekspresja, elegancja, szczerość, niepowtarzalność -  takie jest „Mazowsze”, nasz Ambasador Kultury i Dziedzictwa Narodowego !

 

dzień tańca w internaciedzień tańca w internaciedzień tańca w internacie dzień tańca w internacie