Rokrocznie miesiąc październik zapisuje się na kartach tradycji historii Internatu Koedukacyjnego ZSG jednym z najważniejszych wydarzeń, jakim jest pasowanie uczniów klas pierwszych na pełnoprawnych wychowanków Internatu ZSG. Przywilej przyjęcia w poczet wychowanków Internatu zarezerwowany jest dla uczniów klas starszych. Ślubowanie pierwszoklasistów poprzedzone jest zawsze próbami z zakresu rozmaitych sprawności, talentów jak i wiedzy. Nasi nowicjusze w tym roku szkolnym zostali zabrani w pasjonującą podróż w „ świat starożytnych cywilizacji”.  Początek bajecznej wyprawy rodem z survivalu – stanowiła wizyta w krainie egipskich faraonów . Na tym etapie, kandydaci na wychowanka Internatu ZSG musieli wykazać się  wyjątkową kreatywnością, zręcznością i sprawnością konstruktorską. Budowa piramid, okazała się jednak nie tak emocjonującym wydarzeniem jak wizyta w krainie Azteków. Nasi pierwszoklasiści musieli zaprezentować swoje talenty muzyczne – taniec i śpiew. Główną atrakcją okazała się sprawność z zakresu budowania – konstruowania pomników. Do historii przejdą również kolekcjonerskie kreacje modowe, na okoliczność wizyty na dworze starożytnego Rzymu. Wszystkie zabawy odbywały się w miłym i radosnym nastroju, przy wsparciu całej społeczności wychowanków Internatu, którzy radosnym aplauzem dopingowali młodsze koleżanki i kolegów. Pierwszoklasiści stanęli na wysokości zadania i udowodnili, że zasługują na zaszczytne miano wychowanków Internatu ZSG.

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zostało one utworzone w 2017 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Placówka odwołuje się do tradycji otwartego w Warszawie w 1875 r. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Jest także spadkobiercą Muzeum Techniki i Przemysłu powstałego w 1929 r. z inicjatywy inż. Kazimierza Jackowskiego. Muzeum zostało otwarte w 1955 roku w skrzydle „G” Pałacu Kultury i Nauki.
Narodowe Muzeum Techniki to największa placówka muzealnictwa technicznego w Polsce. W swoich zbiorach posiada ponad 15 tysięcy eksponatów. W kolekcji znajdują się eksponaty z wielu dziedzin., m.in. astronomii i fizyki, górnictwa i hutnictwa, informatyki, radiotechniki, transportu a także energetyki.
Wśród nich: machina rachunkowa Abrahama Staffel’a, maszyna szyfrująca Enigma, lotnia Lilienthala z 1894 roku, reprezentacyjna kolekcja polskich jednośladów wraz z przedwojennymi motocyklami „Sokół”, komputery inż. Jack Karpińskiego AKAT i K-202.
W sektorze motoryzacji Narodowe Muzeum Techniki jest w posiadaniu unikalnych zbiorów nie tylko w skali krajowej, ale ogólnoświatowej. Wśród bezcennych eksponatów znajdują się między innymi zachowane w bardzo dobrym stanie egzemplarze samochodów a także polskie konstrukcje prototypowe np.: podwozia samochodów. Znaczną część z nich można oglądać w Zabytkowej Hucie Żelaza w Chlewiskach, która stanowi Terenowy Oddział Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.

Z MIŁOŚCI DO TWORZENIA – Z PASJI DO PIECZENIA
– Z TALENTEM DO SMAKOWANIA

Nasze Koło Cukierniczo – Filmowe to formacja osób, które mają szerokie horyzonty i nieograniczoną wyobraźnie, chcą i potrafią rozwijać swoje zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia filmowo – cukiernicze. W szlachetnych smakach przypraw, tajnikach nowych receptur wychowankowie Internatu Koedukacyjnego ZSG rozwijają swoje uzdolnienia kulinarne. Różnorodność tematyczna naszych twórczych zajęć w ramach Koła Filmowo – Cukierniczego sprawia, iż oprócz rozwijania pomysłowości w tworzeniu potrwa, uczymy się samodzielności, współpracy w grupie a przede wszystkim kształtujemy postawę otwartości na świat sztuki tej filmowej jak i tej gastronomicznej. Zagłębiając się w świat wiedzy o cukiernictwie i filmie nasi wychowankowie uczą się odkrywania własnej siły i osobowości twórczej.

 

 

 

 

Szacunek to piękne słowo. Kojarzy się z godnością, wartością człowieka jako Osoby. Jeśli szacunek jest podstawą relacji między ludźmi, mniej prawdopodobne stają się zachowania agresywne, więcej jest uważności na innych i chęci zrozumienia. Niektórzy mówią, że szacunek jest najważniejszy, bo bez niego niemożliwe byłoby dobrze żyć.

Obok szacunku, kolejną wartością, która należy się każdemu człowiekowi jest  wolność  oraz – odpowiedzialność, zarówno za ludzi i inne istoty, które żyją razem z nami lub choćby obok.
Wolność jest niezbywalnym prawem człowieka zgodnym z jego naturą. Jeśli nawet człowiek funkcjonuje w życiu społecznym, to jedynie po to, by być dalej wolnym – gdyż życie szczęśliwe nie może opierać się na strachu! Niestety nadal nie wszyscy mogą cieszyć się wartością wolności, choć w dobie XXI wieku wydawać by się mogło, że brak wolności jest mitem,
jak również handel ludźmi. A jednak  zjawiska te, będące żywym świadectwem „zła” mają  nadal miejsce. Nadal ludzie, szczególnie młodzież i dzieci są zagrożone przemocą
i wykorzystaniem np. do nielegalnej pracy zarobkowej, czy handlu ludźmi. Dlatego tak ważnym jest by w czasach nam współczesnych nie zapominać o  tej formie przemocy. W związku z tym, zaprosiliśmy do naszego Internatu wyjątkowego gościa – panią Joannę Garnier - Prezes Fundacji La Strada, która od 1995 r. niestrudzenie walczy  o Prawa Człowieka. Zdaniem Pani Prezes najważniejsza jest świadomość  ludzka, gdyż zjawiska handlu – wykorzystania drugiego człowieka nie możemy traktować jako tematyki filmowej, czy ciekawostek historycznych. Problem ten wciąż obecny jest na całym świecie, także w Polsce, być może nawet obok nas. Z człowieka i jego ubóstwa materialnego i psychicznego, utworzono sobie źródło dochodu. Sprawcy wykorzystują ubóstwo emocjonalne ludzi, którzy mają trudne warunki w relacjach rodzinnych, udają rozumiejących i wspierających przyjaciół obdarowując prezentami i opieką. Dzięki wizycie Pani Prezes zyskaliśmy duży depozyt wiedzy na temat zniewolenia dzieci i młodzieży oraz techniki identyfikacji ofiar, a także  formy udzielania  im wsparcia i pomocy,  a także instytucji, które niosą pomoc ofiarom tego zbrodniczego procederu.