Boże Narodzenie jest jednym z najważniejszych świąt chrześcijańskich. W jego rycie obrzędowym splatają się tradycje łączące elementy chrześcijaństwa z rytuałami i obrzędami odnoszącymi się do judaizmu, religii grecko-rzymskich oraz religii Bliskiego Wschodu (egipskiej, babilońskiej czy perskiej). Samo święto do kalendarza liturgicznego wprowadzone zostało stosunkowo późno – według badaczy miało to miejsce w latach 30. IV wieku po narodzinach Chrystusa. Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym tradycje stają się centralnym punktem, kształtującym nasze doświadczenia i definiującym naszą tożsamość kulturową. Same tradycje świąteczne, przekazywane z pokolenia na pokolenie, odgrywają kluczową rolę w zachowaniu kultury i jej ciągłości. Okres Bożego Narodzenia obejmuje praktyki religijne, zwyczaje rodzinne, obrzędy społecznościowe oraz szereg symbolicznych gestów, które mają głęboki sens i wartość dla nas oraz całego społeczeństwa.

Idylliczną magię świątecznego czasu wyznacza czas spotkania Boga z ludźmi i ludzi między sobą.

W słowie "spotkanie" jest zawarty człon "tkanie", czyli czynność wykonywana razem, działanie wspólne i pewna korelacja. Najważniejsza jest głębia spotkań. Jeśli robimy to autentycznie i zależy nam na tym, żeby przebiegało w jak najszczerszej atmosferze, to będziemy do tego wracać. Dlatego też rokrocznie w czasie oczekiwań na Boże Narodzenie, jednoczymy się ponad wszelkimi podziałami, w dobru, szacunku i  wewnętrznym pokoju. Naszego przeżywania tych świąt oprócz wymiaru duchowego ma także wymiar inspirowany tradycją. Jej sens wyraża dzielenie się opłatkiem, podczas Wigilii,
kiedy składamy sobie życzenia, obdarowujemy się upominamy, wspólnie spożywamy tradycyjne potrawy i radośnie kolędujemy. Miła, ciepła i serdeczna atmosfera udzieliła się wszystkim.

 „I CIEBIE, I MNIE STWORZONO DO WIELKICH RZECZY.

NIE STWORZONO NAS BYŚMY PRZESZLI PRZEZ ŻYCIE BEZ CELU…”

Matka Teresa z Kalkuty

Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku. W tym samym roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż,
w odróżnieniu od innych organizacji pozarządowych, posiada własną ustawę i działa w oparciu o Statut PCK, zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 roku.

Standardy działalności PCK to podstawowe zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jakimi są : humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność oraz pomoc socjalna, promocja zdrowia, ratownictwo, szkolenie młodzieży.

Działania te w pełni korelują z priorytetami pracy opiekuńczo – wychowawczej i profilaktycznej realizowanej w Internacie Koedukacyjnym ZSG.

Dlatego też w Internat ZSG rokrocznie Polski Czerwony Krzyż prowadzi programy edukacyjne

i profilaktyczne, starając się kształtować wśród wychowanków placówki właściwe zachowania prozdrowotne. W miesiącu grudniu mieliśmy przyjemność gościć w naszym Internacie ekspertów z PCK, którzy przeprowadzili dla nas szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Inicjatywa ta, przynosi pożądaną i pozytywną postawę w stosunku do życia i ludzi, utrwala

w świadomości każdego młodego człowieka rangę ważności i doniosłości w zakresie troski życzliwości, ofiarności wobec nadrzędnej wartości, jaką jest dar życia . Młodzież potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje ogromnym potencjałem pomysłów i energii. Wystarczy wskazać jej właściwą drogę działań !

 

„Chodzi o to, by uchwycić nieprzemijające w tym, co przemija.”

Vincent Van Gogh, Listy do brata

 

Zimę tego roku szkolnego rozpoczęliśmy od wizyty na wystawie  „VAN GOGH & Friends”.
Miłośnicy sztuki i wielbiciele twórczości VAN GOGHA mieli okazję podziwiać największą immersyjną wystawę, jaka kiedykolwiek odwiedziła Polskę. Ta niezwykła wystawa największa jest nie tylko pod względem powierzchni ale również treści artystyczno – merytorycznych.

To wyjątkowe i spektakularne wydarzenie za pomocą najnowocześniejszych technologii zabrało nas
 w niezapomnianą podróż po świecie impresjonizmu i postimpresjonizmu. Choć dzieła Vincenta
van Gogha stanowiły jeden z głównych punktów wystawy, to miałyśmy możność zobaczyć kultowe obrazy siedmiu innych wielkich artystów tego okresu, takich jak: Claude Monet, Edgar Degas,
Paul Gauguin, Pierre-Auguste Renoir, Henri Rousseau, Henri de Toulouse-Lautrec i Paul Signac.
Dzięki wirtualnej rzeczywistości, ikoniczne obrazy niemalże ożyły na oczach widzów a ich piękne kompozycje i kolorystyka zapewniały niezapomniane emocje i wrażenia na najwyższym poziomie.
W dynamicznym i bogatym w światło, kolor i dźwięk pokazie, zostałyśmy otoczone wspaniałymi wielkoformatowymi obrazami, przepiękną muzyką z epoki impresjonizmu oraz głosem narratora, zgłębiającego tajemnice malarzy, ich inspiracje, motywacje a także ukryte w ich dziełach szczegóły.
 Była to prawdziwa uczta dla zmysłów i okazja do obcowania z prawdziwą sztuką.

 

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo.
Po rozbiorach i 124 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach

o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin.

Narodowe Święto Niepodległości jest to najważniejsze polskie święto patriotyczne. Przypomina nam ono radość z odzyskanej wolności, ale też tę powszechną prawdę, iż wolność nie jest czymś trwałym, czymś danym raz na zawsze.

Przypadająca w tym roku rocznica odzyskania wolności obchodzona była jak zwykle uroczyście. Odbyła się okolicznościowa akademia “Polskie drogi do niepodległości” .

Apel w hołdzie Tym, którzy przelali swą krew, ponosząc tym samym największą ofiarę za to, abyśmy dzisiaj mogli cieszyć się wolnością, Możliwością życia w kraju, w którym bez poczucia strachu mówimy po polsku.

Marszałek Józef Piłsudski powiedział: ,, Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

Ten patriotyczny spektakl, w czasie którego wysłuchaliśmy recytacji wierszy, pieśni żołnierskich oraz odniesień do wydarzeń z historii naszego narodu.

 
 

Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów, które wypada 14 października jest zawsze uroczyście obchodzone w naszym Internacie.

Tegoroczne święto miało dla nas szczególne znaczenie także pod innym względem, obchodziliśmy bowiem okrągłą, 250 - rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. To właśnie w 1773 r. ówczesny król Polski, Stanisław August Poniatowski, zainicjował przedsięwzięcie, rzutujące w kolejnych latach na stan wykształcenia młodych Polek i Polaków. Wraz z zaistnieniem Komisji, wprowadzono w naszym kraju jednolitą organizację szkolnictwa, a nauka mogła odbywać się, po raz pierwszy całkowicie prawomocnie, w języku polskim. Od tamtej pory każdy uczeń uzyskał dostęp do zdobywania wiedzy, przekazywanej przez nauczycieli w rzetelny i przystępny sposób. Dzięki temu młodzi ludzie co roku uczą się czegoś nowego, aby w ten sposób przygotować się do dorosłego życia.

Uroczystość uświetniła perfekcyjnie przygotowana część artystyczna. Autorskie przedstawienie Koła teatralnego Internatu ZSG „Metanoia”. Spektakl był prawdziwie magiczny; utalentowani aktorzy, profesjonalni muzycy, cudowni konferansjerzy muzyczni spowodowali, że wszystkim widzom zapierało dech w piersiach. Występ artystyczny był formą podziękowania Wychowanków Internatu , jaką mogli złożyć swoim nauczycielom – wychowawcom , którzy każdego dnia dokładają cegiełkę do ich przyszłości. Na zakończenie uroczystości  Pani Kierownik Barbara Jurkowska wygłosiła przemówienie, w którym złożyła obecnym nauczycielom i pracownikom Internatu ZSG życzenia pomyślności w życiu prywatnym, zdrowia, zasobności i szczęścia w rodzinach, a także satysfakcji oraz sukcesów w pracy
z uczniami. Pani Kierownik przypomniała, iż jak co roku Dzień Edukacji jest okazją do refleksji i podsumowań. Pracujemy z młodymi, wrażliwymi ludźmi, którzy poszukują życiowej drogi. Ważne jest, by zachęcić ich do wnikliwego poznawania świata, gdyż tylko wtedy mogą dokonać mądrych wyborów. Dziękuję Państwu za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży, stawianie jej wymagań i wspieranie w ich osiąganiu. Mimo że zabrzmi to patetycznie, warto powiedzieć, że nasz zawód jest trudną i odpowiedzialną misją. Raz jeszcze dziękuję Państwu za pracę i poświęcenie, gratuluję sukcesów i życzę spełnienia w życiu oraz w pracy. Słowa podziękowania złożył także Samorząd Internatu ZSG , w imieniu którego głos zabrała Przewodnicząca – Zosia Szewczyk.

 

Rokrocznie do samorządu uczniowskiego zgłaszają się  najpopularniejsi, najbardziej kreatywni i charyzmatyczni  kandydaci. Poziom kampanii wymaga od kandydatów determinacji i najwyższego zaangażowania, gdyż elektorat wybroczy Internatu ZSG jest bardzo wymagający! W tym roku kampania wyborcza zbiegła się z wyborami parlamentarnymi w kraju. Dlatego też, nasi kandydaci  z najwyższą starannością postanowili zaprezentować swoje postulaty. Tej praktyce towarzyszył pełen profesjonalizm – nie bójmy się tego określenia  - rodem prawdziwej, politycznej kampanii. Nie zabrakło chwytliwych postulatów. Przez okres trwania kampanii wyborczej  kandydaci zachęcali swoich rówieśników do głosowania na własną kandydaturę m.in. rozdając ulotki czy wykonując swój własny plakat promocyjny z uwzględnieniem działań samorządowych.

W dniu wyborów  12.10.2023r. każdy z wychowanków naszego Internatu mógł oddać głos na swojego kandydata. Nad całością wyborów czuwał opiekun samorządu wraz z Komisją Wyborczą Internatu ZSG. Na niej spoczywała odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i zachowanie tajności głosowania. Głosami wyborców Przewodniczącą została – Zosia Szewczyk, I – vice Przewodniczącą – Liliana Sadowska, II – v-ce Przewodniczącą – Maja Mularska, stanowisko skarbnika i sekretarza objęła   - Julia Kocewiak 

Naszym Liderom   - gratulujemy wygranej! Życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu tak zaszczytnych stanowisk. Wszystkim Kandydatom raz jeszcze serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz szlachetną rywalizację !

Wszystkich wychowanków Internatu ZSG  zapraszamy do włączenia się w działalność Młodzieżowej Rady Internatu ZSG.