Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich. Obchodzimy je wtedy, gdy ze snu budzi się przyroda. Rano w Wielką Niedzielę biją dzwony, wzywają na modlitwę i ogłaszają radość światu ze Zmartwychwstania Chrystusa. W niedzielę wielkanocną dzwony kościelne brzmią w szczególny sposób, oznajmiają bowiem Zmartwychwstanie Chrystusa i wzywają nas do udziału w uroczystościach. Po rezurekcji można już spokojnie zasiąść do stołu, podzielić się „święconym” jajkiem i złożyć sobie życzenia…

Nikt z nas nie wyobraża sobie Wielkanocy bez jej tradycji i symboli. Z tej okazji tradycyjnie w naszym Internacie odbyło się spotkanie Wielkanocne, podczas którego uczniowie wraz z Panią Kierownik i nauczycielami Internatu ZSG podzielili się jajkiem. Odbyła się również część artystyczna nawiązująca do obyczajów i tradycji wielkanocnych. W formie refleksyjnego montażu słowno-muzycznego opartego na tekstach księdza Jana Twardowskiego. „Poranek Wielkanocny” wszystko poprzemieniał nie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia –  Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka”  to motto prezentowanego programu. Na zakończenie najpiękniejsze życzenia świąteczne złożyła Pani Kierownik Barbara Jurkowska. Niechaj Święta Wielkanocne przyniosą radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.

 

 

 

"Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione." - Nelson Mandela

Zaplanuj sukces – bądź szczęśliwy i czuj się jak w Domu – tylko w Internacie ZSG zawsze panuje nastrój pełen pozytywnej energii, gdyż jest to miejsce przyjazne nauce, ale i wypoczynkowi. Dlatego, tak ważne jest umiejętne dbanie o porządek i czystość w pokojach mieszkalnych. Tradycją w naszym internacie stało się także organizowanie na początku roku szklonego Konkursu Estetyki Pokoi – któremu patronuje Pani Kierownik – Barbara Jurkowska. Celem konkursu jest uświadomienie uczniom odpowiedzialności za mienie Internatu oraz motywowanie ich do dbałości o swoje miejsce nauki i zamieszkania, a także stworzenie niepowtarzalnego, domowego klimatu.

W tej II edycji wszyscy wychowankowie intensywnie zaangażowali się w uczestnictwo, poprzez gromadzenie punktów: dbając o ład i porządek oraz wystrój zamieszkiwanych pokoi. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem pani Kierownik miała bardzo trudne zadanie, by wyłonić zwycięzców. Najlepszym – czyli laureatom Konkursu Pani Kierownik wręczyła Dyplomy Okolicznościowe oraz cenne nagrody.

Dziękujemy za udział i zaangażowanie. Zwycięzcom gratulujemy sukcesu !!! Zachęcamy również do wytrwałości w zmaganiach porządkowych w II semestrze.

Laureaci Konkursu Estetyki Pokoi Internatu Koedukacyjnego ZSG

I miejsce

KATARZYNA KUSZTAL

GABRIELA KĘPKA

II miejsce

PAWEŁ CIAŚ

GRZEGORZ KRÓL

III miejsce

KAROL SZYMANIAK

JAKUB RERYCH

 

 

Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole to kwestie priorytetowe w budowaniu każdej społeczności. Umiejętność poprawnego komunikowania się, zgodność tego, co chcemy powiedzieć z tym, co rzeczywiście mówimy – to elementy, nad którymi warto pracować. Niezakłócona komunikacja sprzyja nie tylko integracji w grupie i budowaniu prawidłowych relacji, ale także realizacji wspólnych celów. Dlatego też w dniu 26.10.2022 r. odbyła się w Internacie Koedukacyjnym ZSG druga edycja warsztatów wzmacniających kompetencje społeczne, prowadzonych przez przedstawicielkę stowarzyszenia „KARAN”, p. Annę Tabor. Tym razem uwaga uczestników spotkania skupiona była wokół zasad budowania wzajemnego zaufania, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz współdziałania w grupie. Rozwiązywane zagadki logiczne, zadania sprawnościowe i wspólne podsumowania ćwiczeń niewątpliwie  uświadomiły wychowankom korzyści płynące z pracy zespołowej oraz efektywnej komunikacji. Zwiększyły także ich  samoświadomość w zakresie własnego stylu komunikacyjnego i pokazały możliwości modyfikacji własnych zachowań. Poszukiwanie wspólnych rozwiązań uświadomiły i wzbudziły w młodzieży poczucie wspólnoty a jednocześnie pokazały jak radzić sobie  z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej. A wszystko po to aby widzieć więcej, rozumieć się lepiej i być uważnym na siebie oraz wzajemne potrzeby. Jak zwykle spotkaniu towarzyszyły ciekawość, dobra zabawa oraz radość z faktu bycia razem.

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,
którzy razem uczą się, działają…,
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…,
żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,
pilnował porządku i praworządności…
to nie tylko praca, ale i walka…
w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

Janusz Korczak

 

 

24 października 2022 roku w naszym Internacie Koedukacyjnym ZSG odbyły się wybory  do Młodzieżowej Rady Internatu ZSG na rok szkolny 2022/23. Kandydaci ubiegający się o tę funkcję mieli okazję przedstawić swój program miedzy innymi  w postaci plakatów wyborczych prezentowanych na terenie Internatu ZSG, w social – mediach FB Internatu oraz zorganizowanych wiecach wyborczych spotykając się ze swoim elektoratem, w specjalnej strefie wyborczej, podczas których prezentowali swój program wyborczy. Akcja wyborcza wszystkich kandydatów była  powszechna i w  pełni profesjonalna.  W tym wyjątkowym dniu, będącym świętem demokracji i samorządności wszyscy wychowankowie Internatu głosowali na uprzednio przygotowanych kartach do głosowania zawierających nazwiska zgłoszonych kandydatów. Wyborcy głosowali przez postawienie znaku „X” przy nazwisku wybranego kandydata. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Maja Woźniak– przewodnicząca oraz członek  komisji: Kinga Podgórzak.

Na koniec Komisja Wyborcza otworzyła urnę, podliczyła głosy, sporządziła protokół i przekazała wyniki wyborów społeczności Internatu ZSG. Miło jest nam poinformować, że z największą ilością głosów na miejscu pierwszym i drugim uplasowali się kandydaci: Paweł Ciaś i Malwina Maśny i to oni pełnić będą funkcję Liderów Samorządu Internatu ZSG.  Jednym z kandydatów do MRI był  Grzegorz Woźniak – któremu powierzona została funkcja skarbnika, zaś kolejna kandydatka do Samorządu – Joanna Michalska przyjęła misję pełnienia funkcji sekretarza. Z kolei funkcję stałego  członka kolegialnego samorządu objął – Grzegorz Król.

Serdecznie gratulujemy i życzymy nowemu Samorządowi z Pawłem i Malwiną na czele samych sukcesów!

Dziękujemy Komisji Wyborczej za pracę i czujność nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz wszystkim zgłoszonym kandydatom i kandydatkom za udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Internatu w roku szkolnym 2022/2023.

 

 

Za nami Dzień Edukacji Narodowej, zwyczajowo nazywany Dniem Nauczyciela.
Rokrocznie z tej okazji składamy hołd i podziękowanie naszym nauczycielom za trud pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej oraz pracownikom administracji i obsługi.

W trakcie uroczystego apelu Pani Kierownik – Barbara Jurkowska  podkreśliła  funkcję oświaty w budowaniu przyszłości poprzez  kształtowanie wartości, takich jak: wolność, swoboda wyrażania własnych poglądów, tolerancja, odpowiedzialność za siebie i za innych; szacunek dla bezpieczeństwa, spójności oraz  integracji. „Jakże ważne jest owo przesłanie w  dzisiejszych czasach naznaczonych licznymi konfliktami,  w szczególności toczącą się za naszą granicą wojną. Dlatego przyjaźń, pomoc, bezinteresowność, empatia, działanie dla dobra drugiego człowieka są dziś dla nas wszystkich drogowskazem postępowania” – zaznaczyła Pani Kierownik, zwracając uwagę na rolę nauczycieli, którym oświeceniowi politycy przypisali szczególną rangę wpływania na losy Rzeczypospolitej poprzez „młodzieży chowanie”. Dziękując  nauczycielom za inspirowanie uczniów do realizowania planów i spełniania marzeń, mówiła o niełatwym zawodzie pełnym wyzwań, wymagającym ciągłego podnoszenia kompetencji i otwarcia na potrzeby młodych ludzi. Życzenia twórczej energii, odwagi i siły do podejmowania nowych zadań a także  radości i satysfakcji z wykonywania pracy. Podziękowania dla Pani Kierownik oraz  nauczycieli złożył Samorząd Internatu:  Malwina Maśny, Paweł Ciaś, Grzegorz Woźniak oraz Asia Michalska i Grzegorz Król: „Dziękujemy Wam za każdą mądrość nam przekazaną, za upór, który Wam towarzyszy w codziennych zmaganiach, za to, że choć często jest trudno, wbrew wszystkim i wszystkiemu, robicie swoje… Dziękujemy za tę wytrwałość, poświęcony czas, zaangażowanie, za dobre słowa, które dodają nam skrzydeł i pozwalają uwierzyć we własne siły… Dziękujemy za dawanie nam przykładu, jak być dobrym i mądrym człowiekiem…”. Bardzo ważnym elementem uroczystości było artystyczne interludium   w formie recitalu gitarowego z utworami okolicznościowymi, a także montaż literacki przybliżający sylwetki czołowych działaczy Komisji Edukacji Narodowej z epoki oświecenia, wśród nich Hugona Kołłątaja, Juliana Ursyna Niemcewicza, ks. Adama Czartoryskiego, ks. Michała Radziwiłła i wielu innych. Usłyszeliśmy także o dokonaniach KEN, która była pierwszą w Polsce i w Europie władzą o charakterze ministerstwa oświaty publicznej. Jej osiągnięciom przyświecały wciąż aktualne we współczesnej szkole hasła, jak: wychowanie narodowe i obywatelskie, nauczanie związane z potrzebami kraju, poszanowanie osobowości ucznia i pobudzanie jego aktywności.