10 kwietnia przedstawiciele naszej społeczności szkolnej  - Wojciech Krasnowski (kl. 3a tgh) i Władysław Wyporkhoniuk (kl. 3f tgh, radny MRDŚ) uczestniczyli w szkoleniu i warsztatach dla samorządów uczniowskich Miasta Stołecznego Warszawy.

Celem szkolenia było podwyższenie wiedzy prawnej oraz aktywizacja do podejmowania działań międzyszkolnych, wewnętrznych, a przede wszystkim uwrażliwienie na potrzebę wzmocnienie samorządów uczniowskich.

Zdobyta przez naszych reprezentantów wiedza i umiejętności zostanie przekazana w ramach wewnętrznych szkoleń samorządów klasowych naszej szkoły.

Nasi uczniowie czynnie działają na rzecz szkoły i lokalnej społeczności.