Zaproszenie do udziału w projekcie Religious Toleration and Peace (RETOPEA)
(grupa fokusowa i warsztaty docutubes)

Organizatorzy

Wydział “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy The Open University (Milton Keynes, Wielka Brytania); instytucja koordynująca: Katholieke Universiteit Leuven (Belgia).

Czas trwania

15 października 2020 – 15 czerwca 2021

Temat

Badania nad historią, literaturą, sztuką, filozofią i religiami krajów i regionów europejskich oraz ich wpływu na różnorodność współczesnego społeczeństwa europejskiego.

Przebieg i cel

Aby dostarczyć nowych narzędzi do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z różnorodnością religijną we współczesnym społeczeństwie zespół projektu RETOPEA podjął pracę nad nowymi metodami aktywnego uczenia się historii. Jest to innowacyjne podejście, które zapewnia nastolatkom narzędzia umożliwiające im refleksję na temat współistnienia różnych religii w bardziej zniuansowany i empatyczny sposób. Projekt obejmuje działania badawcze i innowacyjne i polega na przeprowadzeniu ambitnych badań nad historycznymi traktatami pokojowymi i rozstrzygnięciami konfliktów o podłożu religijnym, a także nad współczesnymi reprezentacjami współżycia religijnego w kulturze i mediach. Studiowanie historycznych inicjatyw pokojowych ma pogłębić uniwersalne zrozumienie tego, w jaki sposób konflikty i napięcia religijne zostały z czasem zneutralizowane i rozwiązane w różnych tradycjach (m.in. chrześcijańskiej, muzułmańskiej, żydowskiej). Badania nad współczesnymi reprezentacjami mają ujawnić, w jaki sposób takie inicjatywy są wykorzystywane, błędnie interpretowane lub ignorowane na różnych poziomach współczesnej dyskusji publicznej, polityki kulturalnej i kultury popularnej.

Badania te dostarczą wglądu w:

  1. skuteczne polityki, taktyki i praktyki dotyczące współistnienia religii we współczesnym społeczeństwie;
  2. alternatywne reprezentacje współżycia religijnego, które konstruktywnie angażują się we współczesne problemy i przeszłe tradycje.

Metodyka

Na podstawie tych badań RETOPEA opracuje innowacyjne narzędzia edukacyjne i oparte na materiale empirycznym zgromadzonym w trakcie warsztatów zalecenia o charakterze politycznym dla instytucji czuwających nad programami nauczania. Poprzez aktywny udział w produkcji tzw. docutubes (krótkich esejów filmowych o charakterze dokumentalnym) nastolatkowie będą zachęcani i aktywizowani (zgodnie z ideą czynnego uczestnictwa w kulturze) do aktywnego angażowania się w różne sposoby rozumienia współżycia religijnego.

Efekty

Zespół projektu RETOPEA stworzył pakiet edukacyjny (tzw. clippings), aby wspierać uczniów w tworzeniu ich własnych dokumentów. Kurs szkoleniowy w przystępny i atrakcyjny sposób dostarczy wychowawcom profesjonalnych informacji i materiałów szkoleniowych na temat różnorodności religijnej i efektywnego zaprowadzania pokoju. W trakcie projektu zostanie wykorzystany format „Badged Open Course” – darmowego formatu online, który zapewnia certyfikat ukończenia kursu (format został opracowany przez The Open University). Owocem działań będzie stworzenie docutube.

Docutubes - podobne stylem do popularnych vlogów na YouTube - to krótkie filmy, które uczniowie będą nagrywać za pomocą kamer udostępnionych przez zespół projektowy (kamery GoPro). Celem docutubes jest umożliwienie uczniom wniknięcia i zaangażowania się w znaczący i twórczy sposób w problematykę tolerancji religijnej i pokoju, zarówno w odniesieniu do historii, jak i do wyzwań związanych ze światem współczesnym.

Doświadczenia z uczniami i wyniki badań posłużą jako podstawa zaleceń politycznych dla szkół, władz oświatowych, przywódców religijnych oraz decydentów (regionalnych, krajowych i europejskich).

Opis

  1. Spotkania przedmiotowe w szkole
  2. Wprowadzenie i realizacja tematyki w oparciu o materiały szkoleniowe w trakcie godzin wychowawczych
  3. Zadania w grupach (w tym on-line)
  4. Warsztaty projektowe - trzy główne części:
  5. Nabór do projektu- członek zespołu projektowego poprzez kontakt z dyrektorem szkoły i opiekunem młodzieży angażuje młodych ludzi udostepniając materiały dydaktyczne na temat tolerancji religijnej i pokoju oraz poznając opinie młodzieży na tematy związane z projektem (grupa fokusowa).
  6. Planowanie - uczniowie poznają proces tworzenia vlogów i tworzenia filmów dokumentalnych, poznają techniki narracyjne związane z opowiadaniem o historii i wypróbują kamery GoPro. Otrzymają wtedy wsparcie w opracowywaniu scenariusza ich docutube.
  7. Realizacja – powstaje docutube; materiał jest filmowany i montowany przez młodych ludzi przy wsparciu zespołu RETOPEA. Sprawdzenie i badanie przesiewowe może przybierać różne formy, np. w klasie, do ich formy, do montażu itp.

 

Osoby odpowiedzialne z ramienia UW

Dr Alicja Bielak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr Michał Choptiany Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Link do strony głównej projektu Retopea

 

Open University logo logo Ku Leuven logo Retopea Logo Uniwersytetu Warszawskiego
logo Horizon