4 września 2023 r. – początek roku szkolnego 2023/2024

26 kwietnia 2024 r. – zakończenie zajęć w klasach piątych TGH

21 czerwca 2024 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

I okres w klasach 1- 4

4 września 2023 – 11 stycznia 2024 r.    

II okres w klasach 1- 4

12 stycznia 2024 – 21 czerwca 2024 r.   

I okres w klasach 5

4 września 2023 – 15 grudnia 2023 r.

II okres w klasach 5

18 grudnia 2023 – 26 kwietnia 2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

15 stycznia – 28 stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Ferie letnie

 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

 

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada 2023 r. /środa/

Wszystkich Świętych

1 maja 2024 r./środa/

Święto Pracy

3 maja 2024 r. /piątek/

Święto Konstytucji 3 Maja

30 maja 2024 r. /czwartek/

Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów
Na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1211)

 9 stycznia 2024 r.

Część praktyczna egzaminu zawodowego

2 maja 2024 r. /czwartek/

Dzień przed Świętem Konstytucji 3 Maja

6 maja 2024 r. /poniedziałek/

Dzień przed egzaminem maturalnym

7 maja 2024 r. /wtorek/

Egzamin maturalny z języka polskiego

8 maja 2024 r. /środa/

Egzamin maturalny z matematyki

9 maja 2024 r. /czwartek/

Egzamin maturalny z języka angielskiego

13 maja 2024 r. /poniedziałek/

Egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony

3 dni czerwiec 2024 r.

Część praktyczna  egzaminu zawodowego

Terminy wystawiania nieklasyfikowań oraz przewidywanych ocen rocznych i końcowych

Do 4 grudnia 2023 r.

klasy 5 TGH /oceny z przedmiotów zawodowych/

Do 22 grudnia 2023 r.

klasy 3 TGH – technik hotelarstwa /oceny z przedmiotów zawodowych/

Do 15 kwietnia 2023 r.

klasy 5 TGH

Do 10 czerwca 2023 r.

klasy 1-4 TGH i klasy 3 BSG

Zebrania Rady Pedagogicznej

31 sierpnia 2023 r. /czwartek/

Podsumowanie roku szkolnego 2022/23 Organizacja roku szkolnego 2023/24

1 września 2023 r. /piątek/

Organizacja roku szkolnego 2023/24

11 września 2023 r. /wtorek/

Organizacja roku szkolnego 2023/24

26 września 2023 r. /wtorek/

Organizacja roku szkolnego 2023/24

5 grudnia 2023 r. /wtorek/

Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych      klas 5 - oceny końcowe

12 grudnia 2023 r. /wtorek/

Klasyfikacja śródroczna i końcowa klas 5

2 stycznia 2024 r. /wtorek/

Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych     klas 3 TGH – technik hotelarstwa

11 stycznia 2024 r. /czwartek/

Klasyfikacja śródroczna i roczna klas 1 - 4

6 lutego 2024 r. /wtorek/

PODSUMOWANIE I OKRESU

16 kwietnia 2024 r. /wtorek/

Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych klas 5

23 kwietnia 2024 r. /wtorek/

Klasyfikacja końcowa klas 5 TGH

11 czerwca 2024 r. /wtorek/

Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych
klas 1-4 (NKL)

17 czerwca 2024 r. /wtorek/

Klasyfikacja roczna klas 1-4

24 czerwca 2024 r. /piątek/

PODSUMOWANIE ROKU

Zebrania z rodzicami

12 września 2023 r. /wtorek/

Zebranie organizacyjne –  wszystkie klasy
- informacja o Statucie, regulaminach, wymaganiach edukacyjnych

7 listopada 2023 r. /wtorek/

Zebranie informacyjne - wszystkie klasy 

5 grudnia 2023 r. /wtorek/

Klasy 5 -  przewidywane oceny końcowe
i nkl z przedmiotów kończących się

30 stycznia 2024 r. /wtorek/

Wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej klas 1-4

16 kwietnia 2024 r. /wtorek/

Klasy 5 oceny przewidywane i nkl,   pozostałe klasy- zebranie informacyjne

11 czerwca  2024 r. /wtorek/

Klasy 1-4 oceny przewidywane i NKL

 

 

Więcej o: Kalendarium 2023/2024