W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje (szczegółowe informacje poniżej)

Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie Nr 1:
a) technik hotelarstwa,
b) technik żywienia i usług gastronomicznych,
c) kelner,
Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia:
a) kucharz
b) cukiernik

Nasze sukcesy

 • Medal „Pro Masovia” przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
  za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego;
 • Tytuł „Złotej szkoły” w rankingu czasopisma Perspektywy 2018 i 2016 ;
 • Tytuł „Szkoły Sukcesu” w rankingu 25-lecia Edukacji Samorządowej;
 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego;
 • Uczniowie są laureatami i finalistami olimpiad: Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Wiedzy Hotelarskiej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w blokach tematycznych: gastronomia oraz technologia żywności;
 • I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kawy 2017;
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym ,,Kuchnia Polska wczoraj i dziś’’- 2017 r.
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym: „Kuchnia Polska na Mazowszu 2016” w kategorii gastronomicznej i kelnerskiej;
 • I miejsce na Międzynarodowych Targach Gastronomicznych Warsaw Gastro Show 2016, w konkursie kulinarnym - Puchar Polski Szkół Gastronomicznych – „Uczeń na Medal”;
 • I miejsce podczas V Mistrzostw Polski Hydrosommelierów w czasie Targów Gastronomicznych Warsaw Gastro Show – 2016 r.;
 • I miejsce w konkursie „Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2016”;
 • II i III miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Kuchni Włoskiej - Menu Italia 2016;
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gastronomicznym ,,Pasja smaków – owoce z polskich sadów’’ – 2017 r.;
 • I miejsce w VIII Turnieju Zawodów m. st. Warszawy – 2017 r.;
 • Udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Kulinarnej w Erfurcie - uczniowie zakwalifikowali się do Kadry Narodowej Polski Kucharzy Juniorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni;
 • Uczniowie są laureatami konkursów językowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych;
 • Bezterminowe certyfikaty „Szkoły Varsavianistycznej” oraz Lidera Edukacji Varsavianistycznej.
 • Certyfikaty, wyróżnienia i dyplomy m.in. „Wars i Sawa”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szkoła z Pomysłem na Kulturę”;

Z kim współpracujemy

 Szkoła zawarła porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach branży gastronomicznej i hotelarskiej:

 • ze Spółką ORBIS S.A. Oddział Hotel Novotel - objęto patronatem uczniów klas o specjalności technik hotelarstwa;
 • z firmą Transgurmet, właściciel Selgros - objęto patronatem uczniów klas o specjalności technik żywienia i usług gastronomicznych oraz cukiernik;
 • z Hotelem Marriott, który objął patronatem uczniów klas o specjalności kelner;
 • z Hotelem Hilton, który objął patronatem uczniów klas o specjalności kucharz;
 • z Hotelem Courtyard, który objął patronatem klasy pierwsze o specjalności kucharz;
 • z Libra Polska Sp. z o.o, która realizuje w szkole innowację „Aromaty i dodatki do żywności”;
 • z Centrum Szkolenia Barmanów, które realizuje w szkole innowację „Kiper herbaciany - podróże po smakach i aromatach napojów na bazie herbaty”.

Współpracujemy:

 • z Europejskim Stowarzyszeniem Szkół Hotelarsko-Turystycznych (AEHT), co umożliwia uczniom udział w konkursach międzynarodowych;
 • z Akademią Kulinarną Transgourmet;
 • z Włoskim Instytutem Kulinarnym dla Cudzoziemców;
 • z uczelniami: Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższą Szkołą Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu oraz Politechniką Warszawską;
 • z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni - w budynku szkoły znajduje się siedziba stowarzyszenia;

Nasi absolwenci

Absolwenci naszej szkoły są specjalistami w różnych dziedzinach hotelarstwa i gastronomii, pełnią funkcję dyrektorów i menadżerów. Najbardziej znanymi i rozpoznawalnymi spośród nich są Karol Okrasa - szef kuchni w Restauracji Plater, autor gastronomicznych programów telewizyjnych, Jarosław Uściński - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, Mirosław Reszczyk – Dyrektor ds. Gastronomii frmy Janex oraz skarbnik OSSKiC, Dariusz Zahorański – Executive Chef Regional Trainer M&E for new standards na Europę Wschodnią, Paweł Oszczyk - Szef Roku Gault&Millau 2016 oraz Robert Skubisz - Szef kuchni restauracji Amber Room i Klubu Polskiej Rady Biznesu w Warszawie, osobistość kulinarna roku 2017 – Poland 100 Best Restaurant oraz srebrny medalista na olimpiadzie w Erfurcie – w kategorii Dania regionalne (2016 r.) Do grona bardzo znanych należą: Stefan, Mateusz, Łukasz i Konrad Birkowie, Artur Grajber, Marcin Sasin, Grzegorz Kazubski, Jerzy Pasikowski, Marcin Piotrowski i Mateusz Reszczyk, Karol Lisiński oraz Alina Suder popularna dziennikarka telewizyjna, autorka książek, właścicielka restauracji włoskiej.
Nasi absolwenci pracują w znanych restauracjach w Warszawie oraz w 5 - gwiazdkowych hotelach. Wspomagają i inspirują uczniów, wspierają ich swoim doświadczeniem w trakcie przygotowywań do konkursów i olimpiad oraz przygotowują do podejmowania pracy na różnych stanowiskach.

Udział w projektach unijnych

Zespół jest  beneficjentem programu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.   W jego ramach przystąpiliśmy  do realizacji projektu „Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szansą na lepszy start w dorosłe życie”. Nasi uczniowie  uczestniczą w zagranicznych praktykach zawodowych -  partnerem zagranicznym projektu jest Stowarzyszenie B.B.V.Eberswalde z ośrodkiem kształcenia zawodowego w Bad Freienwalde w Niemczech. Głównymi celami projektu jest rozwój umiejętności zawodowych młodzieży poprzez udział w praktykach zagranicznych, zwiększenie mobilności młodzieży na europejskim rynku pracy, rozwijanie kompetencji językowych i społecznych.

Nauczyciele  biorą także udział w projekcie „Chwytam zmianę”, realizowanym  z funduszy unijnych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i nauczycieli. W ramach tego projektu  nauczyciele zdobywają  lub wzbogacą swoje kompetencje doradcy edukacyjno-zawodowego w ramach  szkoleń i studiów  podyplomowych. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w swojej pracy z uczniami.

Innowacje

,,Trener personalny – racjonalne żywienie i ruch” – dla uczniów TGH kształcących się  w zawodzie  technik żywienia i usług gastronomicznych. Partnerzy: Transgourmet Polska, SGGW.

,,Kiper herbaciany – podróże po smakach i aromatach napojów na bazie herbaty” -  dla uczniów TGH kształcących się  w zawodzie  kelner. Partner - Centrum szkolenia barmanów.

Dziś uczeń – jutro mistrz” - dla uczniów TGH kształcących się  w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Partnerzy: Transgourmet Polska, Selgros.

„Aromaty i dodatki do żywności w przemyśle spożywczym i cukierniczym” - dla uczniów BSG kształcących się  w zawodzie kucharz, cukiernik. Partner: Libra Polska.

,,Animator czasu wolnego” - dla uczniów kształcących się  w zawodzie technik hotelarstwa.