Dyrektor [NAZWA JEDNOSTKI] informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. € na realizację zadania [NAZWAZADANIA].

Wyniki postępowania - karta informacyjna dokumentu

Ogłoszenie
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr [WPISZ]
Znak, nr
[WPISZ]
Przedmiot zamówienia
[WPISZ]
Tryb postępowania
przetarg nieograniczony
Podmiot zamawiający
[WPISZ]
Wartość zamówienia
[WPISZ]
Liczba otrzymanych ofert
[WPISZ]
Liczba wykonawców wyłonionych w postępowaniu
[WPISZ]
Data udzielenia zamówienia
[WPISZ]
Nazwa i adres wykonawcy
[WPISZ]
Uzasadnienie wyboru wykonawcy
[WPISZ UZASADNIENIE]
Pełny tekst ogłoszenia:
Prosimy pobrać poniżej załącznik

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.