Dyrektor [NAZWA JEDNOSTKI] informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. € na realizację zadania [NAZWAZADANIA].

[WPISZ DATĘ np. 16 grudnia 2015 r.] zakończono postępowanie w sprawie naboru pracownika [pracowników] na wolne stanowisko [NAZWA STANOWISKA] w [NAZWA JEDNOSTKI] w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI].

Rada [NAZWA JEDNOSTKI] zaakceptowała w dniu [WPISZ DATĘ] Program działania na rok 2016.

[WPISZ DATĘ] zakończono postępowanie w sprawie naboru pracownika na wolne stanowisko [WPISZ] w Przykładowej Instytucji Naszym Mieście.

Dyrektor [NAZWA JEDNOSTKI] Zarządzeniem nr [NR] z dnia [DATA] ustalił [CO?, np. Regulamin ...]