Rada [NAZWA JEDNOSTKI] zaakceptowała w dniu [WPISZ DATĘ] Program działania na rok 2016.

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr:
[WPISZ]
Nazwa:
[WPISZ]
Ustanowiony dnia:
[WPISZ]
Obowiązuje od:
[WPISZ]
Zmieniony dnia:
[WPISZ] lub nie dotyczy
Podmiot stanowiący:
Dyrektor [WPISZ] w [WPISZ]
Przechowuje:
Dyrektor [WPISZ] w [WPISZ]
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.