ilustracja projektu Irlandia w szkoleInnowacja Penpals around the world – współpraca z Tanzanią

15 uczniów naszej szkoły pisze emaile do uczniów ze szkoły Kiwoce Open School w Tanzanii w ramach innowacji „Penpals around the world”. Inicjatywa ta jest naszą odpowiedzią na potrzebę doskonalenia technik wypowiedzi pisemnych, które sprawiają uczniom trudności. Pragniemy również przekonać uczniów, że sprawność pisania jest nie tylko niezbędna w kontekście edukacji, ale także pozwala nawiązywać i utrzymywać ciekawe kontakty z rówieśnikami na całym świecie. Uczniowie naszej szkoły wykazują duże zainteresowanie nauką języka w szerszym wymiarze, ze szczególnym naciskiem na możliwość bezpośredniej komunikacji w języku angielskim z rówieśnikami z innych krajów. Głównym założeniem innowacji jest wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej, innych pomocy dydaktycznych i narzędzi internetowych jak również zapoznanie się z różnymi formami wypowiedzi pisemnej. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności poprzez pracę metodą korespondencji oraz kształtują postawę tolerancji wobec osób o odmiennej kulturze i światopoglądzie. Opiekunkami innowacji są nauczycielki języka angielskiego Sylwia Chilińska i Ewa Opłocka.

Projekt „Irlandia w szkole”

W lutym 2021 rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Kultury Irlandzkiej. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Irlandia w szkole”, którego koordynatorami zostały nauczycielki języka angielskiego Sylwia Chilińska i Ewa Opłocka. Inicjatywa ta ma na celu przybliżenie kultury, historii i tradycji Irlandii. Ze względu na obostrzenia sanitarne zajęcia są prowadzone zdalnie na platformach internetowych. W dalszej perspektywie przewidywane są również wykłady i warsztaty w siedzibie fundacji. W ramach poszerzania zainteresowań uczniowie mają możliwość korzystania z ciekawych pakietów i zasobów edukacyjnych polecanych przez organizatorów.